close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

יש בכלל סיכוי לאכול אכילה מתוקנת?

שמעון וגילה הלאגז שבט, תשעה27/01/2015

אנשי שמן טוב- חודש שבט ואכילה מתוקנת

תגיות:
אוכל
חודש טוב! הידעתם שלחודש שבט ניתן כוח גדול בתיקון האכילה? מכיוון שמדור זה עוסק בעיני בריאות לא נעמיק בדברים הנשגבים הקשורים לעניין התיקון זה אלא בפשטו.

בחודש זה, כל מי שזקוק לתקן במשהו את עניין האכילה, למשל - להימנע ממה שלא טוב בריאותית, לאכול כפי צורך הגוף ולא מעבר כי זה טעים או מנחם, אם יבקש על כך וישתדל יותר, יקבל כוח לכל השנה בעניניים אלה! וכיצד עושים זאת?

קודם כל חשוב לדעת ולזכור כי השולחן הוא למעשה מקום קדוש ("שולחנו של אדם מכפר עליו") והאכילה למרות היותה פעולה פשוטה ויום יומית הינה פעולה שדרכה אפשר לקדש את כל היום.!

א.אכילה בישיבה, בשולחן כראוי לבני אדם...

ב. מעט התבוננות על המזון לפני שאוכלים ובזמן זה כדאי לזכור:
במילה מאכל טמונה כל התורה! מה אוכלים כמה אוכלים איך אוכלים ולמה אוכלים . השורש הוא הלמה.
ברור שלרוב אנו אוכלים כי אנו רעבים, אבל אם נתבונן לרגע אחד! לפני שאוכלים, על המילה למה -למה אנו אוכלים? נזכור כי בניגוד לבהמה, לאדם יש את האפשרות לשאול את השאלהJ יש לו אפשרות לדעת ולזכור  כי יש לו נשמה.
אז מתוך כך אנו מקבלים כוח להתבונן על איך אנו אוכלים-בצורה מכובדת? בישיבה? ברוגע? לאט ?לועסים היטב את המזון?
מה אנו אוכלים? מזון שמועיל לנו בריאותית? האם כשנקום מהשולחן נרגיש רע בעקבות האוכל או שבעים וקלילים ושמחים?
וכמובן שמתוך כך מקבלים כוח לעצור ולראות כמה –איזה כמות אני באמת צריך עכשיו לצורך הגוף (ולזכור שהמיותר פוגע בבריאות)

ברור מאליו שכל הפעולה זו של ההתבוננות על האוכל צריכה להיות בישיבה ולא בעמידה ! (וחסל סדר פלאפל ברחוב..)

ג. ברכות – ראוי להודות ולברך על המזון, זה לא מובן מאליו שיש אוכל, ולא רק אוכל אלא שפע עצום מהצומח והחי והכל בחן בחסד וברחמים-בעושר צבעים וטעמים.

גם אומות הגויים צריכים להודות ולברך והם אכן עושים זאת- "תודה רבה לך השם על הבננה". אבל לנו יש את הזכות לברך כיהודים וסודות גדולים טמונים בברכות (זה לא המקום כמובן) ובורא עולם, כמו כל אבא ודאי שמח להשפיע טוב ושפע על מי שרואה, עוצר, מודה ומברך!

אז בפשטות, לברך בקול ברכה ראשונה ואחרונה מועיל לבריאות הגוף ,נפש ונשמה שלנו. –תרופה מומלצת לכל חולי!

מאחלים לכולם חודש של ליבלוב,פריחה, שפע והתחזקות בבריאות.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה