close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אתב"ש על פרשת וירא

הרב משה אופןב שבט, תשפג24/01/2023

מקבץ שאלות על פי סדר אתב"ש לפרשת וירא... שקיבלנו מהרב משה אופן...

תגיות:
א) שמו של מי מרמז על רמ"ח אברים אברהם                                     אבינו
ב) אברהם אבינו כמעט שחט את בנו איזה                                         "בן" הוא שחט באמת בן בקר
ג) מילה שאנו משתמשים בה ככינוי לעכו"ם ואאע"ה נתברך בה שיהיה       גדול ועצום גוי
ד) איזה דבר ניצל ולא נשבר מחמת עיורון                                            דלת
ה) מילה שמסמלת רעה כל זמן שלא נתנו צדקה לעני                             השקפה
ו) מי הם ו' הדמויות
שחמקו להם מסדום בעלות השחר ב'                       מלאכים, לוט, אשתו, ב' בנותיו
ז) הגדרה שנאמרה בפרשה גם על לוט גם על אברהם וגם על שרה          זקן
ח) מבניו של נחור                                                                            חזו
ט) אחד ממעלותיו של בן הבקר                                                         טוב
י) נעשה ע"י שליח                                                                           יוקח נא מעט מים
כ) מילה שכתובה פעמים בפסוק א' בפרוש שונה                                 "כי" (י"ח ט"ו)
ל) שמו של שופט בפרשה                                                                 לוט
מ) בדרך כלל אנשים שמתים נהפכים לעפר ויש שנהפכו ל...                  מלח
נ) כיצד נקרא יצחק בעת עקידתו                                                       נער
ס) עיר שהגימטריה שלה כשנות חייו של יוסף                                     סדום
ע) כל העומד לישרף כשרוף דמי מהיכן נלמד זאת בפרשה ואנכי            עפר ואפר
פ) מילה בפרשה ש"הפשט" ו"המדרש" לא שוים בפירושה מי לך            פה
צ) מה שם העיר שלוט ברח לשם                                                      צער
ק) מבניו של נחור                                                                          קמואל
ר) שם נרדף ל"ליסטים"                                                                  רובה קשת
ש) מי אני? גם אחות וגם אשה של אותו אדם                                     שרה
ת) מבניו של ראומה                                                                      תחש

השאלות מתוך הזמירון בהוצאת שורש, שניתן לרכוש כספר, לאירועים
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה