close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת אמור

הרב משה אופןו אייר, תשפג27/04/2023

שאלות על סדר האלף בית, שאלות אבג"ד, לפרשת אמור

תגיות:
אתבש
א) "סוג" של אשה שאסורה לכהן גדול 
                      אלמנה
ב) השלימו- "לא יטמא בעל _______ להחלו"            בעמיו
ג) אשה שאסורה לכל הכוהנים                                  גרושה
ד) מאיזה שבט היה המקלל                                      דן
ה) כיצד התורה קוראת לאשה שהכהן מתחלל על ידיה        החלו
ו) כמה לחמים היו על כל מערכה בשולחן של לחם הפנים     שש
ז) לכמה קרובים מותר לכהן להיטמא                               ז'
ח) בהמה שנולדה, מאיזה יום מותרת בהקרבה                 ח'
ט) כיצד נקרא אדם שנטמא במת                                טמא נפש
י) דבר שבא בנוסף לקרבן העומר                                יין
כ) מהו הקרבן שמקריבים עם העומר                           כבש
ל) מה מביאים ביום החמישים לעומר                           לחם חמץ
מ) אותה מדליקים בשמן זית זך                                  מנורה
נ) איך נקרא מי שמקלל בפרשה?                                נקב
ס) איזה מצוה מיוחדת יש משעת הקרבת העומר עד שבועות             ספירת העומר
ע) כיצד נקרא הקרבן שמביאים מהתבואה הראשונה שקוצרים           עומר
פ) כיצד נקרא החג שבט"ו בחדש הראשון                                       פסח
צ) כיצד נקרא שעיר בארמית                                       צפיר
ק) מה עשה בנה של שלומית בת דברי                          קילל
ר) מה היה עונשו של המקלל                                       רגמוהו באבנים
ש) באיזה מועד מתחילה פרשת המועדים                      שבת
ת) כבש שאיננו בעל מום                                             תמים
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה