close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד ליום הכיפורים

הרב יניב חניאכט תמוז, תשפג18/07/2023

שאלות ליום הכיפורים על סדר האלף בית. להוריד, להדפיס וללמוד ביחד...

תגיות:
א) באיזו מילה מתחילים הוידויים של יום הכיפורים                         אשמנו
ב) מה היו העם עונים כשהכהן הגדול אמר את שם השם המפורש     ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
ג) מה "הפיל" הכהן על שני השעירים                                            גורל
ד) מה היזה הכהן הגדול בין הבדים                                              דם השעיר ודם הפר
ה)
איך נקרא המזבח שעליו מקטירים את הקטורת                          הזהב, הקטורת
ו) איך מתחילים פסוקי יג מידות שאנו אומרים שוב ושוב בסליחות      ויעבור
ז) איך מתחילה ה"תוספת" הראשונה שמוסיפים בימים נוראים בתפילת עמידה    זכרנו לחיים
ח) באיזה ספר אנחנו מבקשים להיחתם ביום כיפורים ספר ה            חיים
ט) הפיוט "חטאנו לפניך רחם עלינו", הוא על פי סדר הא-ב, איך מתחילה השורה של האות ט?                 טוב ומטיב לבריות
י) שנה שבה תוקעים בשופר גם ביום כיפור                                    יובל
כ) התפילה הפותחת את תפילות יום הכיפורים                               כל נדרי
ל) מברכים אותה בצאת יום הכיפורים                                           לבנה
מ ) איך קרויה הסעודה האחרונה לפני הצום                                  מפסקת
נ) אחד מחמשת העינויים                                                           נעילת הסנדל
ס) אחד מחמשת העינויים, שקשור בשמן                                      סיכה
ע) פיוט מופלא שאומרים הספרדים על העקידה                              עוקד והנעקד
פ) איך נקרא הכסף שנותנים לצדקה בערב יום הכיפורים                  פדיון כפרות
צ) המצווה המרכזית, מהתורה, ביום הכיפורים                                צום
ק) אחד משלבי החזרה בתשובה וידוי, חרטה ו....                            קבלה לעתיד
ר) על מה סומך הכהן את ידו בזמן הוידוי?                                      ראש הפר, ראש השעיר
ש) כמה הזיות מזה הכהן הגדול "למטה"? אחת למעלה ו____ למטה     שבע
ת) במה נוהגים ברוב העדות לסיים את תפילות ים הכיפורים              תקיעת שופר
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה