close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת ויקרא

הרב משה אופןג אייר, תשפג24/04/2023

מקבץ שאלות על פי סדר אבג"ד לפרשת ויקרא... שקיבלנו מהרב משה אופן...

תגיות:
א) דבר שיש מצווה להביאו מן ההדיוט אע"פ שיורד מן השמים 
  אש
ב) כיצד נקראו הכהנים בפרשה                                             בני אהרן
ג) סוג של אשם                                                                  גזלות
ד) איזה דבר אסור לצרפו לקרבן                                            דבש
ה) מה הכהן צריך לעשות עם הדם                                         הזיה
ו) מה פרשת השבוע                                                            ויקרא
ז) עבודה המעכבת בקרבן                                                    זריקת הדם
ח) סוג של קרבן                                                                 חטאת
ט) מה הכהן צריך לעשות באצבעו                                         טובל בדם
י) כיצד נקרא חצר הכבד או דופן המסך בתורה                         יותרת
כ) אחד מאברי הקרבן                                                          כליות
ל) מהדברים הנכללים בקרבן מנחה                                        ל בונה
מ) סוג של קרבן                                                                  מנחה
נ) במקום "אדם כי יחטא", איך מכונה ה"Tדם" בפסוק                נפש
ס) סוג של מנחה                                                                 סולת
ע) סוג של קרבן                                                                  עולה
פ) עבודה שצריך לעשות במנחה שנאפת קודם קמיצה               פתיתה
צ) הגדרה לבהמה דקה                                                        צאן
ק) היכן במזבח צריך להזות את דם החטאת                            קיר
ר) איזה קרבן מקריבים עם שעור ודבש                                   ראשית
ש) עבודה בקרבן שכשרה ב"זר"                                            שחיטה
ת) סוג עוף                                                                         תור
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה