close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת בהעלותך

הרב משה אופןיג אייר, תשפג04/05/2023

שאלות על פי סדר האלף בית, אבג"ד, לפרשת בהעלותך

תגיות:
א) מראה שהיה על המשכן בלילה                                  אש
ב) מה פרשת השבוע                                                   בהעלותך
ג) הלשון הרע שדברה מרים על אחיה                             גרש אשתו
ד) אוכל שלטענת בני ישראל הם אכלו במצרים חינם          דגה
ה) מה עשה אהרן ללויים                                               הניף אותם
ו) כיצד אומרים "וידבר" בארמית                                     ומליל
ז)
ממה היתה עשויה המנורה בביהמ"ק                            זהב
ח) במה תקעו לאסוף את בני ישראל                                חצוצרות
ט) איזה אנשים חייבים בפסח שני                                    טמאים (בפסח ראשון)
י) "שנה" בלשון התורה                                                   ימים
כ) מאיזה סוג מתכת היו עשויים החצוצרות                         כסף
ל) על מה מרים נענשה בצרעת                                         לשון הרע
מ) אחד מן האנשים שהתנבאו במחנה                               מידד
נ) כיצד הגדיר הקב"ה את משה, באיזה מידה מיוחדת          נאמן
ס) מה עשו הלויים על ראש הפרים                                    סמיכה
ע) מי הנחה את בנ"י אם לחנות או לנסוע                            ענן
פ) איזה קרבן הקריבו בנ"י בשנה השנית בי"ד ניסן               פסח
צ) העונש שקבלה מרים                                                   צרעת
ק) אוכל שלטענת בני ישראל הם אכלו במצרים חינם             קישואים
ר) יום שתוקעים בו בחצוצרות                                           ראשי חדשים
ש) כיצד נקרא העוף שהאכיל הקב"ה את העם המתאווים       שליו
ת) צד דרום                                                                    תימנה
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה