close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת כי תשא

הרב משה אופןל ניסן, תשפג21/04/2023

מקבץ שאלות על פי סדר אבג"ד לפרשת כי תשא... שקיבלנו מהרב משה אופן...

תגיות:
א) אחד מהחכמים שבנו את המשכן             אהליאב בן אחיסמך
ב) אחד מהחכמים שבנו את המשכן             בצלאל בן אורי
ג) חיה שמוזכרת בפרשה בענין בשר בחלב    גדי
ד) מאיזה שבט היה אהליאב                        דן
ה) כיצד צריך היה לשחוק את סממני הקטורת  הדק
ו) כיצד מתחיל הפסוק שאומרים אותו בכל שבת בקידוש
הבוקר     ושמרו
ז) מאיזה מילים אנו לומדים שהראה הקב"ה למשה מטבע של אש           זה יתנו
ח) כלי אומנות הצורפים שחורצין וחורטין בו צורות הזהב               חרט
ט) אחד מהתנאים שצריך הקטורת להיות        טהור
י) מילה נרדפת ל"נח"                                   ינפש
כ) מה נמצא בין אהל מועד לבין המזבח           כיור
ל) מה נתן הקב"ה למשה רע"ה כשגמר לדבר עימו בהר סיני           לוחות הברית
מ) כשרצו לספור את בני ישראל מה היו צריכים לתת                     מחצית השקל
נ) אחד מהמרכיבים העיקרים של עגל הזהב                                 נזמי זהב
ס) ההר שניתן עליו התורה                             סיני
ע) כיצד קראו לתכשיטים שנלקחו מעם ישראל בחטא העגל           עדים
פ) מה צריך לפדות בשה                               פטר חמור
צ) מילה נרדפת ל"סלע"                                צור
ק) מה קרה לפנים של משה רע"ה כשירד מהר סיני        קרן אור פניו
ר) כיצד אומרים "בשמים חשובים"                  בשמים ראש
ש) מה היה אסור לסוך על סתם בני אדם         שמן המשחה
ת) מה ציוה ה' לעשות למזבחות של הגויים      תתוצון
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה