close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על ראש השנה

הרב יניב חניאז תמוז, תשפג26/06/2023

שאלות לחג ראש השנה, לשולחן החג ולילדים, נערים ומבוגרים. על פי סדר האלף בית

תגיות:
א) איך מכונה חודש תשרי אצל חז"ל? חודש ה_________          אתנים
ב) השלימו את הפסוק "________ וקול שופר, הריעו לפני"          בחצוצורות
ג) על מותו של מי צמים ביום ג בתשרי?                                     גדליה
ד) בחלק מהעדות, מחליפים את המלח שבו טובלים את הפת ב     דבש
ה) איך מכונה חודש תשרי בתורה? החודש _________             השביעי
ו) פיוט חשוב שאומרים האשכנזים במוסף של ראש השנה             ונתנה תוקף
ז) אחת הברכות המיוחדות שמוסיפים במוסף                             זכרונות
ח) איך מתחיל הפיוט שאומרים הספרדים בערבית לילה שני של ראש השנה                    חון תחון
ט) איך מכונה "כח אחד של תקיעות" בספרי ההלכה? לדוגמא- בתרועה עושים 9 כאלה     טרומיטין
י) איך מכונים הימים של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויוה"כ       ימים נוראים
כ) סימן שאומרים עליו "יכרתו אויבנו"                                          כרתי
ל) מהו הכלל של הימים שבהם לא יחול ראש השנה?                    לא אד"ו ראש
מ) אחת התוספות בתפילת מוסף                                              מלכויות                         
נ) השלימו (מהמשנה)- בארבעה פרקים העולם _______"            נדון
ס) שניים כאלה נפתחים בראש השנה- חיים, מתים                       ספרים
ע) בשבת אסורה כל מלאכה. ביום טוב אסורה מלאכת ______      עבודה
פ) בקריאה של ר"ה- "והשם ______ את שרה"                           פקד
צ) השלימו "ובכן _____ יראו וישמחו"                                         צדיקים
ק) כשאוכלים אותה אומרים "קרע רוע גזר דיננו"                           קרא (דלעת)
ר) ירק שאוכלים כסימן ואומרים "שירבו זכויותינו"                          רוביא
ש) השלימו "עלה אלוקים בתרועה, השם בקול __________         שופר
ת) ברכה מקובלת בראש השנה                                                 תחל שנה וברכותיה

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה