close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד לשבת חול המועד סוכות

הרב משה אופןכב אלול, תשפג08/09/2023

שאלות על סדר הא"ב לשבת חול המועד של חג הסוכות. תשאלו על שולחן החג/ שבת

תגיות:
א) כנגד מי מקריבים שבעים פרים בחג זה?                 אומות העולם
ב) את מה מקיפים בהושענות?                                  בימה
ג) מה השיעור המינימלי של ההדסים והערבות?           ג' טפחים
ד) מה השיעור המינימלי של הלולב?                           ד' טפחים
ה) מה אומרים בהקפות עם ארבעת המינים?               הושענות
ו) מצוה מיוחדת לחג הסוכות                                     "ושמחת בחגך"
ז) כמה פעמים מקיפים את הבימה
בהושענא רבה?      ז'
ח) מה עושים עם הערבות בהושענא רבה?                 חבטות
ט) במה אוגדים את הלולב?                                     טבעות
י) באיזה יד אוחזים את הלולב?                                 ימין
כ) ממה מקריבים עשרה כל יום?                               כבשים
ל) כפות תמרים                                                      לולב
מ) בית חייב בה אך סוכה פטורה                               מזוזה
נ) פטורות ממצות סוכה                                            נשים
ס) על שם איזה חלק קרויה הסוכה?                            סכך
ע) למה נמשלו אלו שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים?    ערבות
פ) כיצד נקרא האתרוג בתורה?                                  פרי עץ הדר
צ) איזו תחושה פוטרת ממצוות סוכה                           צער
ק) פטור מסוכה                                                       קטן (שצריך לאמו)
ר) מי נמשל לערבה?                                                רשעים
ש) חוגגים בלילות החג                                             שמחת בית השואבה
ת) מה יש לעשות בקישוטי הסוכה כדי שלא יוקצו למצוותם?     תנאי
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה