close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

עצומה- נגד תחבורה ציבורית בשבת

מערכת שורשכו טבת, תשעה17/01/2015

בימים אלה מופצת עצומה נגד חילול השבת ההמוני של התחבורה הציבורית באלפי נסיעות באוטובוסים

תגיות:
בימים אלה מופצת עצומה נגד חילול השבת ההמוני של התחבורה הציבורית באלפי נסיעות באוטובוסים. את העצומה המיועדת לראש הממשלה נתניהו ולשרים כ"ץ ובנט, יזם ארגון "עין פקוחה" העומד על המשמר בכל הקשור לחקיקה נגד הדת, והיא מופצת בישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות, בישיבות התיכוניות, באולפנות ובמדרשות של הציונות הדתית. עד עתה חתמו עליה  צעירים וצעירות רבים מהציונות הדתית והיא צוברת תאוצה.

ציטוטים נבחרים מהעצומה:
המדינה אינה יכולה להיות שותפה בחילול שבת בשום צד, לרבות לא בסבסוד תחבורה ציבורית בשבת. הטענה כאילו ניתן ליצור תחבורה ציבורית

סטרילית שאין לה קשר עם יהודים או שאינה חולפת בדרך ברשויות יהודיות מנותקת מן המציאות. גם בעלי חלק מן החברות יהודיים, גם חלק מן הנהגים יהודיים, אבל לא רק הם. כדי להפעיל היום תחבורה ציבורית דרושים גם פקחים, בקרים, מוקדי מידע, שירות לקוחות, סדרנים, מוסכניקים ועוד בעלי תפקידים נלווים.

הפעלת שירותים בשבת בכלל ושירותי תחבורה ציבורית בפרט, גם אם הם נעשים בחלקי ארץ-ישראל בהם יושבים גויים, היא אסון. ואין זה רק בגלל החשש שבפועל מתממש, שתהיה זליגה גם לאזורים יהודיים. אין זה מענייננו להתערב בחיי הקהילה של הלא-יהודיים בישראל ואין לנו כל רצון שישמרו שבת. כל ענייננו בכך שהמדינה לא תחלל שבת בפרהסיא.
מדינה ששֵם ישראל נקרא עליה אינה יכולה לנהל סדרי חיים ציבוריים המנוגדים לתורת ישראל. מדינה שכזו לא תוכל עוד להיות אור לגויים.

לא חיכינו 2,000 שנה כדי שבארץ-ישראל תקום מדינה חילונית ככל העמים השוכחת את שורשיה...נסיונות אלה, שנתמכים וממומנים בכספי מדינות אירופה, נועדו להחליש אותנו כעם ולפורר את המרקם החברתי.

לקריאת הנוסח המלא של העצומה.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה