close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

לא להתערבות בג"צ בענייני מדיניות

מערכת שורשט חשוון, תשעו22/10/2015

התנועה למשילות ודמוקרטיה- התערבות בג"ץ בשיקולי מדיניות לא עולה בקנה אחד עם דמותה הדמוקרטי של המדינה

תגיות:

תגובת התנועה למשילות ודמוקרטיה על החלטת השופט עוזי פוגלמן להקפאת הרס בתי המחבלים מבלי לקבוע זמן לדיון בעתירה: "התערבות בג"ץ בשיקולי מדיניות, אינה עולה בקנה אחד עם דמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל.

גם אם יש מקום לביקורת שיפוטית על החלטות של נבחרי ציבור בביצוע תפקידם, היא חייבת להישמר לבדיקת ההסמכה החוקית ולשמירה על טוהר המידות.

במקום בו יושב אדם אחד, שאינו נבחר ציבור, ומעמיד את שיקול דעתו בניהול ענייני המדינה, מעל שיקול הדעת של הציבור ונבחריו, נגמרת הדמוקרטיה.

זהו מצב משובש בו לבית

המשפט, המחזיק בסמכות, אין אחריות ציבורית, ואילו לנבחרי הציבור הנושאים באחריות, אין את הסמכות הנדרשת לקידום המדיניות שלשמה נבחרו".

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה