close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בין התקיפות באירופה למחבל המסתתר

הרב שמעון אורד שבט, תשעו14/01/2016

רעיון אירופה הרב תרבותית נכשל. היסוד האתני הוא החשוב

תגיות:

"רעיון אירופה הרב תרבותית נכשל". זוהי הכותרת שתפסה את אירופה בתחילת ה"שנה האזרחית" החדשה, בעקבות גל התקיפות המיניות שהתרחש במדינות רבות באירופה על ידי קבוצות מאורגנות של מהגרים מוסלמים.

ואצלנו, מתברר כי המחבל נשאת מלחם, הסתתר במשך שבוע שלם בכפר הולדתו בכפר ערערה, כשחלק מקרוביו ומכריו יודעים על מקום הימצאו שם ואף מסייעים לו במסתור ובתזונה. גם פה, כישלון ה"רב תרבותיות", שאמורה הייתה לחבר בין הלאום היהודי והאסלאמי, סביב המאחד ה"אזרחי".

כשלון ה"רב תרבותיות"
כי הדמיון לראות בהתארגנות

ה"אזרחית", את הבסיס לקיום הישות הלאומית והתרבותית, תוך דחיקת היסוד האתני של הלאומים והפיכתו ל"רב תרבותיות" פולקלוריסטי, הינו מעשה אחיזת העיניים, האווילי ביותר, שיכול העולם המערבי ומדינת ישראל בתוכו, לעשות. 

כמה שתנסה אירופה ומדינות המערב, למחוק את הייסוד ההולדתי של הלאומים העובר מאם לבנה ואת החיבור ההולדתי של האדם אל אדמת אבותיו, יצוץ הייסוד הזה ויילחם על קיומו באופנים המכוערים ביותר.

הגאווה והפטרוניות המערבית, לבטל את הייסוד ההולדתי ולראות בפעולת ההתאגדות של האדם, את הבסיס לקיום הלאומי והתרבותי, הן המביאות לתגובות הקשות שפוגשת אירופה עתה מידי המהגרים שבתחומה.

לא במקרה, "בחרו" אותם מהגרים לבצע את פגיעתם בפתיחת השנה ה"אזרחית". כי השנה ה"אזרחית", היא הסממן הבולט לקביעת האדם את ה"זמנים" על פי רצונו, החופשי מכל מחויבות הולדתית. לא במקרה פגיעתם היא בנשים, כי אחד הביטויים המרכזיים בתרבות זו היא ההתעלמות מהיסוד ההולדתי הגופני המתחיל מן האישה, תוך הכנסתה תחת כנפי "שוויון" של תרבות וירטואלית.

כך גם אצלנו. מחשבתם הנואלת של אנשי ה"חוק" וה"משפט" האזרחיים, מדמה לעצמה, כי בני משפחתו האסלאמיים של נשאת מלחם, יתנו עדיפות לחיבור אנושי רופף ה"לאומי", ויזנחו את קשר האתני העמוק של דתם ומשפחתם.

הייסוד ההולדתי האתני בהגדרת הלאום
ולנו, אין אלא ללמוד את הלקח מכל הפרשיות החוזרות על עצמן ולהפנים, כי היסוד של מדינת ישראל וכל הלאומים כולם, הינו הייסוד האתני, המייחד כל לאום על פי מקורות ומקום הולדתו. הזהות המדינית וחוקי הלאום הינם כלים בלבד לעיצוב אותה יישות אתנית, ולא תחליף לה. 

אם נחזור אל היסודות האתניים ונוביל את עמי העולם המערבי, חזרה אל העדינות והעומק שיש ביסודות אלו, נביא לרגיעת העולם מהמלחמה העולמית בין תרבות המערב לתרבות המזרח התיכון, זו שמביאה לחתירת המהגרים האסלאמיים תחת יסודות הלאום האירופי, לעליית כוחה של תרבות דאעש המעוותת והאכזרית ואצלנו, לסכסוך הישראלי הערבי הבלתי פתיר.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה