close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בישולי נכרים בחטיף צ'יפס

הרב יוסף ויטמןיב אלול, תשעד07/09/2014

הרב יוסף ויטמן בבירור הלכתי קצר וחשוב- האם יש בישולי נכרי בחטיף צ'יפס?

תגיות:

ישנו חטיף צ'יפס מתפוחי אדמה הנמכר גם בארץ הקודש ומיובא מחו"ל בכשרות משם, על פי מה ששמעתי ממביני דבר חומרי הגלם כולם בפיקוח כשרותי מעולה, אך טיגון או אפיית הצ'יפס נעשית על ידי נכרים, ויש לדון אם שייך בישולי נכרים בזה מכמה סיבות.

בגמרא מובא אמר רב שמואל בר יצחק אמר רב כל שאינו עולה על שולחן מלכים אין בו משום בישולי נכרים. וביארו הראשונים כי עיקר הגזירה היא משום חתנות שלא יזמינו הנכרי לאכול אצלו בסעודה, ודבר שאינו עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת אין אדם מזמין את חבירו עליו.

ולכאורה חטיף צ'יפס שונה הוא במהותו מצ'יפס שנעשה בבית או במטבח רגיל, כי בכל אירוע מכובד או אפילו סעודה רגילה לא יגישו חטיף צ'יפס אלא צ'יפס מטוגן ולכן נחשב זה לאינו עולה על שולחן מלכים.

כסניף נוסף יש לצדד להיתר על פי דברי הערוך השולחן שכתב שתפוחי אדמה בזמנינו שישנם לרוב הוא מאכל פשוט להמוני העם ואינו עולה על שולחן מלכים ואין בו בכלל בישולי נכרים.

ובררתי את הדבר אצל אחד מגדולי הפוסקים שענה לי בזה הלשון: לשאלת הרב יוסף ויטמן בדבר חטיף צ'יפס שנתבל על ידי נכרי, המיקל יש לו על מה לסמוך, בחטיף צ'יפס, אך לא בצ'יפס מטוגן ביתי.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה