close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תקנות רישוי עסקים- לעסק מתחיל

מערכת שורשיז אייר, תשעה06/05/2015

מהם הנהלים של רישוי עסק? רשימת מצאי

תגיות:
על פי חוק רישוי עסקים שנחקק בשנת 1968 כל אחד שמעוניין להקים עסק חייב ברישיון לפתיחת העסק ולניהול שלו. מהמשפט הפשוט הזה מתחילה מלאכה בירוקרטית לא קטנה, אבל מרגשת, שבסופה – אם הכל ילך כשורה, תוכל לתלות בעסק החדש שלך תעודת רישיון עסק חגיגית, שתבשר לכל מי שנכנס בשערי העסק שמדובר במקום חוקי, כשר ומורשה.

מאיפה מתחיל התהליך? מה אומרת הפרוצדורה? ומה כדאי להכין מראש? קבלו את המדריך לתקנות רישוי עסקים לעסק מתחיל.

לפני הכל...מהו רישיון עסק?
רישיון עסק הוא מסמך שניתן לכל עסק על ידי העירייה, אשר מאשר שניתן לפתוח ולנהל את העסק. הרישיון הוא האישור שנותנת העירייה לבעל העסק להפעיל את העסק שלו בתוך שטח העירייה, לפי החוקים והתקנות הספציפיות הקשורות לסוג העסק, ממסעדה ועד למשרד נדל"ן.

בקשה לרישיון עסק צריך להגיש כשמדובר בעסק חדש, אך גם כשיש צורך בחידוש רישיון, החלפת בעלות, כשמתווסף או עוזב שותף, כשיש שינוי שם או שינוי בבעלים ובזמן שינויים בשטח בית העסק.

כך עושים זאת בצורה מסודרת
הדבר הראשון שתבקש מכם העירייה הוא מילוי אחר תקנות המידע המוקדם. מידע מוקדם הוא מסמך שיוגש לאחר הפנייה שלך לאגף רישוי עסקים. בתוך המסמך מפורטים בדיוק כל הנהלים והתקנות לפי סוג העסק שאתה רוצה להקים, על מנת שתוכל לבדוק ולבצע את כל הדרוש כדי לעמוד בדרישות העירייה. את המסמך הזה מכינה העירייה לאחר בדיקת הנכס, תוכניות העסק, תוכנית עסקית כללית ועוד – כחודש לאחר הפנייה לבקשה.

יש להגיש לעירייה תוכנית עסק שתכלול חומר הנדסי על הנכס בו יופעל העסק ולהגיש אותה לעירייה, מי שאליו יוגש החומר הוא מהנדס התכנון באגף הרישוי.

לאחר הגשת החומר הזה, לצד מילוי שאר הדרישות כפי שצוין במידע המוקדם, ניתן להגיש בקשה לרישוי עסק. בעל העסק מגיש בקשה רשמית עם תוספת של מסמכים, חתימות ועוד לאגף שירות הלקוחות של רישוי העסקים בעירייה, בנוסף הוא משלם אגרת רישוי עסקים.

העירייה דנה בבקשה במהלך 21 יום ולאחר מכן מוסרת את תשובתה. במהלך הימים האלו היא בוחנת את כל המסמכים, שולחת את הבקשה לגופי הרישוי השונים ומבקשת אישורים על דברים ספציפיים.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה