close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מאמר הלכתי- להזעיק משטרה בספק סכנה

הרב שי טחןכז אדר א, תשפד07/03/2024

שאלה שחוזרת על עצמה- האם ניתן להזמין שוטרים בשבת בשמנים שבהם הסכנה איננה מוחלטת והיא בספק?

תגיות:
שאלה שחוזרת על עצמה פעמים רבות נוגעת לספקות של סכנה בשבת... לדוגמא- מה ההלכה אם בשבת אני רואה מישהו וחושד בו שמא הוא מחבל, או אם אני רואה גנב שפרץ לבית, האם מותר לי מספק להתקשר ולהזעיק משטרה אף על פי שאני מחלל שבת וגורם להם לחלל שבת בנסיעה.

שלום לכם.

אף שיום השבת קדוש ואין לחללו עבור שום צורך אולם במקום סכנה ופיקוח נפש התורה ציותה אותנו לחללו ונלמד מהפסוק ’וחי בהם’, והיתר זה הוא לא רק עבור סכנה ודאית אלא גם עבור ספק סכנה, ולכן החושש שמא יש מחבל המסתובב ועלול לבצע פיגוע, רשאי וחייב לעשות ככל אשר ניתן על מנת לנטרל
את הסכנה.

וכך כתב בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק מא הלכה לו): "הרואה בשבת תנועה חשודה או אנשים חשודים, וקיים חשש שמחבלים או פושעים החשודים על שפיכות דמים נמצאים במקום, מותר ומצוה להודיע על כך למשטרה". והסביר בזה המשנה ברורה (סימן שכט ס״ק טו) שאין מדקדקין בפיקוח נפש.

וכמו כן אם רואים גנב הפורץ לבית מכיון שיש חשש שיתקוף את הנמצאים בה כתב שש״כ (פרק מא הלכה כד) שמותר לבעל הדירה או לשכנו או לכל אדם אחר לטלפן למשטרה. וכמו כן מותר אם רואים גנב הפורץ לדירה ריקה מכיון שיש להניח שיפרוץ אחרי כן גם לדירה אחרת שנמצא בה אדם.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה