close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

החמין מוכן? הלכות הכנת חמין לשבת...

הרב מרדכי וולנוביג אדר א, תשעו22/02/2016

כמה דגשים הלכתיים שחשוב לזכור מידי שבת, כשמכינים את החמין. זוכרים?

תגיות:
העונג בשבת הוא אחד מהמאפיינים המיוחדים של היום - "וקראת לשבת עונג", ואחד מהתבשילים המקובלים והמצויים כמעט בכל בית יהודי הוא החמין בשמותיו השונים.

כדאי להזכיר ולהכיר כמה נקודות הלכתיות הרלוונטיות מאוד כשאנו מתעסקים עם הצ'ולנט בשבת. למשל: האם מותר לבדוק את מצב החמין בליל שבת? אפשר להניח מגבת על החמין בליל שבת? מה קורה אם החמין מתחיל להישרף?

אמנם הדברים חוזרים על עצמם כמעט מדי שבת, אך נזכיר לעצמנו כמה דגשים הלכתיים השייכים לכאן:

1. לפני שבת מותר להניח על הפלטה גם חמין שעדיין לא התבשל כל צרכו, מאחר שהפלטה מוגדרת מבחינה הלכתית כאש גרופה וקטומה, שאין חשש שמא יבוא אדם לחתות ולהגדיל את עוצמתה במהלך השבת.

2. חשוב לזכור: אם החמין לא מבושל כל צורכו אסור להתעסק איתו ולבדוק את מצבו עד הבוקר, שאז ברור לנו שהוא כבר מבושל כל צרכו. עד שלב זה, אסור להסיר את המכסה של הסיר ולסוגרו בחזרה, אסור להניח מגבת על הסיר, וגם אסור להזיזו ממקום למקום על הפלטה. כל אחת מהפעולות הללו מזרזת את הבישול, והעושה אותן בשבת - כשהחמין עדיין אינו מבושל כל צורכו - עובר על איסור תורה.

3. אם החמין מבושל כל צורכו כבר לפני שבת ואפשר להגישו כך לאורחים, אפשר לפתוח ולראות מה מצבו, ובמידת הצורך לשנות את מקומו על הפלטה.

3. במידה והנוזלים התאדו ויש חשש שהחמין יישרף: לדעת הספרדים, אסור להוסיף מים חמים לסיר החמין (אפילו מים רותחים מהמיחם!). לדעת האשכנזים, אפשר להוסיף לסיר מים חמים מהמיחם.

ספרדי החושש שהנוזלים יתאדו במהלך השבת, יכול להכניס לסיר לפני שבת שקית לצליה ("קוקי") מלאה במים, ובמידה והנוזלים התאדו ניתן לקרוע את השקית.

4. ערבוב והגסה: בזמן שהסיר נמצא על הפלטה אסור לערבב את החמין. לספרדים, מותר להוציא מהסיר בעזרת כף, מבלי לערבב, אך לדעת האשכנזים הדבר אסור.

אם הסיר אינו על האש והחמין מבושל כל צרכו - מותר לערבב את החמין.

ונחתום בדברים שכתב בעל המאור, אחד מהראשונים, כי "תקנת רבותינו היא לענג את השבת בחמין, וכל מי שאינו אוכל חמין - צריך בדיקה אחריו אם הוא מין… ולהזמין לבשל להטמין, ולענג את השבת ולהשמין - הוא המאמין וזוכה לקץ הימין"!
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה