close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

עו"ד פלילי – הסבר לגבי רישום פלילי

מערכת שורשז אייר, תשעה26/04/2015

דברים שלא ידעתם על רישום פלילי, משמעותו ומחיקתו

תגיות:
חלק מהייעוץ המשפטי שיכול להינתן על ידי עו"ד פלילי כולל גם הסבר לגבי רישום פלילי. קודם כל – מה זה רישום פלילי? מדובר ברישום על כל אדם שהורשע או שניתנה לגביו החלטה בחוק מכל סוג שהוא, אשר מתועד במאגר הממוחשב של משטרת ישראל. זאת על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (1981).

עורך דין פלילי יכול להסביר ללקוחותיו כי הפרטים הנמצאים במרשם הפלילי של המשטרה כוללים תיקי חקירה של המשטרה או של גורמים אחרים המחויבים להעביר דיווחים למשטרה, כגון מצ"ח, מע"מ, מכס, מס הכנסה ועוד.

חשיבותו של הרישום הפלילי
עו"ד פלילי יכול להסביר כי רישום פלילי עלול במידה רבה להקשות מאוד על המחזיק אותו להשיג עבודה. מעסיקים יכולים לבקש ממועמדים לעבודה מסמך הנקרא תעודה בדבר העדר מרשם פלילי (תעודת יושר). מועמד לעבודה כזה יכול לגשת לתחנת המשטרה ולבקש מסמך זה, אך רק הוא יכול לקבל את התעודה הנוגעת לעצמו – אף גוף או אדם אחר לא יכולים לקבל אותה מהמשטרה. בנוסף, המעסיקים יכולים לבקש ממועמדים את התעודה, אך המועמדים צריכים להסכים לתת אותה, ואי אפשר לקבל אותה בלי הסכמתם.

מחיקת רישום פלילי על ידי עו"ד פלילי
עורך דין פלילי יכול להגיש בקשה למשטרת ישראל למחוק את הרישום הפלילי של הלקוח שלו. כל מקרה נידון לגופו. הדבר נקבע לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, משנת 1981, ולפי תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (בהן נקבעו אמות המידה לביטול רישומי משטרה, משנת 2009. לפי חוקים ותקנות אלו, כל אחד יכול לגשת למשטרה ולבקש למחוק רישום פלילי בתיק סגור. מי שמחליט על המחיקה הם ראש האגף לחקירות ולמודיעין במשטרה, וראש מדור מידע פלילי. המחיקה תהיה כפופה לעמידה בתנאים ואמות המידה אשר מפורטים בחוק, בתקנות ובנהלים הרלוונטים.

עורך דין פלילי יכול להסביר ללקוחותיו כי לפי החוק, רישום פלילי יהיה מבוטל באופן אוטומטי אם מדובר בתיק אשר נסגר בגלל היעדר ראיות או חוסר עניין לציבור, ולא בוצעה בו העמדה לדין – לאחר שהסתיימו שבע שנים מיום הרשיום הפלילי, ובתנאי שלא מדובר בעבירה מסוג פשע. עבירות פשע לדוגמה הן תקיפה בנסיבות מחמירות, אונס, הריגה, רצח, הקמת ארגון פשע וחברות בו, או שוד וסחיטה באיומים.

כדאי לדעת כי אדם בוגר שנשפט והורשע – לאחר שבע שנים תחול תקופת ההתיישנות על הרישום שלו. לאחר עוד עשר שנים, תחול תקופת המחיקה.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה