close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

דרך אמונה- מכתב בדבר קדושת המחנה

מערכת שורשכב שבט, תשעח07/02/2018

בהמשך לפולמוס הגדול בנושא גיוס בנות לצה"ל מפרסם ארגון הרבנים "דרך אמונה" מכתב פומבי הנושא...

תגיות:
רבני דרך אמונה מפרסמים מכתב פומבי הנוגע לקדושת המחנה בצה"ל...

קריאת הרבנים לקדושת המחנה
אנו, רבנים וראשי ישיבות, המאמינים כי צה"ל הוא חלק בלתי נפרד מתהליך שיבת ציון ומחנכים את תלמידינו לנאמנות ומסירות לצבאנו, מבקשים להתריע כי בתקופה האחרונה צבאנו היקר עסוק גם בקידום תפיסות תרבותיות ליברליות קיצוניות הבאות על חשבון תפקידו העיקרי של צה"ל – עזרת ישראל מיד צר ואחיזה בארץ קודשנו, ופוגעות בקדושת המחנה ובאחדות העם.
תופעה חמורה זו באה לידי ביטוי לדוגמה בניסיונות החינוך מחדש של קציני צה"ל, בפקודת השירות המשותף, בניסיונות להקשות על בנות דתיות מלקבל פטור משרות צבאי ולשכנע אותן שלא לפנות לשרות לאומי אזרחי אלא לשרות צבאי ועוד.

לאור זאת אנו מחזקים את תלמידינו ואת כלל חיילי צה"ל בכל מקום שהם לעמוד בנחישות ובמסירות על חובתם המוסרית, האנושית וההלכתית בכל הקשור לענייני העירוב בין המינים וקדושת המחנה, בכל מקום שיבואו לידי דרישה שאינה לגיטימית ואינה מוסרית.
אי הסכמה לפעולות האסורות על פי תורתנו, ומנוגדות גם לכל הגיון אנושי בריא של התנהלות מסגרת צבאית, לא זו בלבד שאין בה משום סירוב פקודה, אלא היא אף מצילה את צה"ל מהתדרדרות לשפל מוסרי ואנושי.
בנוסף, ברצוננו להביע מחאה נמרצת על הניסיונות של גורמים שונים למנוע אמירות תורניות של רבני ישראל בעניין שירות הבנות בצה"ל ובעניינים אחרים העומדים על סדר היום ולתמוך בכל רב שמביע את דעתו ההלכתית והמוסרית הנאמנת לתורה ולחז"ל ללא משוא פנים וללא התנצלות כפי שנצטווינו (דברים א, יז) : "לא תגורו מפני איש".
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה