close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

רבני דרך אמונה בעד מערך הכשרות של הרבנות

מערכת שורשא אדר, תשעז27/02/2017

רבני דרך אמונה במכתב בנושא "בג"צ הכשרות", ובתמיכה במערת כשרות ממלכתי

תגיות:
בשבועות האחרונים עומדת הרה"ר תחת מתקפה עקבית בסוגיית מערך הכשרות.

תוכן המתקפה- הטענה כי יש להפריט את מערך הכשרות של הרבנות הראשית. טענה זו מלווה בקביעות באמירות קשות נגד עצם קיומה של הרה"ר, וזלזול בצורך שבה במדינה דמוקרטית.

אנו מבקשים לחזק את ידיה של הרה"ר בנושא זה, משני טעמים-

א. המתקפה הזו אינה נובעת ממקום ענייני ונקי, כי אם מהווה עוד נדבך במערך שלם של נסיונות להחליש את הרה"ר לישראל ואת מעמדה.
מגמה זו מובלת ע"י הקרן לישראל חדשה וארגוניה הדתיים והחילוניים.
הקרן זיהתה היטב שעמידתה של הרה"ר כמרכז הכובד של ענייני הדת בישראל, היא אשר מסמלת ויוצרת יותר מכל את הקטגוריה היהודית של מדינת ישראל. תובנה זו היא לצנינים בעיני הקרן החדשה.
הם מבינים שללא רבנות ראשית, אנו נהפכים למדינה אזרחית, שיש בה קהילות דתיות.
על כן כחלק מהמערכה נגד יהדותה של המדינה, הנם בוחרים עתה להתקיף את נושא הכשרות.
אין ספק שלא הכשרות מעניינת אותם, אלא חורבנה של הרבנות הממלכתית, והפיכתה ממוסד ממלכתי, למשרד פקידותי של צרכי המגזר הדתי בלבד.

ב. מבחינה עניינית- ללא פיקוח חוקי רגולטורי שמובילה הרה"ר, רמת הכשרות ללא ספק תיפגע אנושות.
כשרות פרטית היא פתח לקלקול גדול, הן בשחיתות כספית, הן בהעלמת עין מבעיות אמיתיות, הן ביצירת כשרות הסומכת על קולות מפליגות שלא התקבלו ע"י עולם ההלכה. האזרח הפשוט יחשוב שהוא אוכל 'כשר', בעודו אוכל ספק כשר ספק טרף.

אמנם, יתכנו ואכן ישנם חולשות מסויימות במערך הכשרות הממלכתי.
לשם כך, הרב הראשי שליט"א מינה ועדה מקצועית אשר בוחנת כעת את כל המערך, ועומדת לחולל בו מהפיכה מקצועית כך שהפיקוח והיכולת יהיו עוד יותר טובים.

אנו מבקשים לחזק את הרה"ר כנגד הבאים עליה לפגוע בה מן החוץ, ולחזק את ידי הרב הראשי אשר מוביל התמקצעות מסודרת וחשובה של המערך הקיים.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה