close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

האם זרקנו את מיכאל בן ארי?

ח"כ יעקב כץיג חשוון, תשעג29/10/2012

אורי אריאל ויעקב כ"ץ המכתב גלוי על מהלכי האחדות עם הבית היהודי ועל בעיית האחדות באיחוד הלאומי

תגיות:
אחי ורעי

אנו עומדים בפני שעת הזדמנות גדולה לציונות הדתית והמחנה הלאומי.
בע"ה אחרי שנים, ניתנת לנו האפשרות להציג בפניכם רשימה מאוחדת לכנסת. 'מאוחדת - ולא אחידה', המציגה את הגוונים השונים בציבור.

לצערנו, בשבועיים האחרונים נוצר מצג שווא כאילו למען האחדות עם הבית היהודי, ח"ו "זרקנו" את חברנו ח"כ מיכאל בן ארי.
ברצוננו להעמיד דברים על דיוקם:
למרות הקולות שנשמעו בקרב חלקים מסוימים בבית היהודי, מעולם לא הסכמנו לפסילה אישית של מיכאל בן ארי!
לח"כ בן ארי נשמר מקום ריאלי מובטח במפלגת האיחוד הלאומי שתרוץ בע"ה ברשימה משותפת עם הבית היהודי.
כל האמירות שבשביל האיחוד "זרקנו" אותו - פשוט לא אמת!

אחדות המחנה הייתה תמיד נר לרגלנו. בבחירות 2006 כדי לשמור על האחדות ברשימה המשותפת עם חברנו ח"כ אריה אלדד הסכים ח"כ אורי אריאל לוותר על המקום השמיני, והציב את עצמו במקום התשיעי הספק ריאלי.

בבחירות הקודמות, אחרי שאולצנו לפרוש מהוועדה המסדרת של הבית היהודי, יכולים היינו לקבל ברשימה עצמאית תחת השם "האיחוד הלאומי" לפחות שלושה מנדטים, לפי הסקרים שהיו בידינו. למרות זאת, פנינו מיוזמתנו לח"כ אריה אלדד ומיכאל בן ארי לרוץ אתנו ברשימה משותפת. העדפנו את האחדות על פני מקום נוסף לסיעת תקומה.

איננו מוכנים להיגרר למערכה של השמצות או לוויכוח אישי- לגופו של אדם.
לא נפרוש בפומבי את ההצעות והדיונים שהצענו להסכם פנימי בקרב מפלגות האיחוד הלאומי שהתקיימו במשך כל הקדנציה. הרבה לפני ההתחלה של כל משא ומתן על איחוד עם הבית היהודי. הצעות - שכולן נדחו.

אתם תבחרו על פי היכרותכם, האם להאמין לנו שאנו פועלים מתוך רצון כנה ואמיתי לאחדות המחנה, ולא מתוך אינטרסים אישיים.

ישבנו לאחרונה עם הרב שמואל אליהו וחברנו ח"כ מיכאל בן ארי וברוך מרזל. בע"ה, בימים הקרובים, לאחר שהרב שמואל אליהו ישוב מארץ העמים נקיים ישיבה משותפת נוספת כדי לגשר על הפערים, ולהגיע למטרה המשותפת לכולנו - אחדות של כל מפלגות הציונות הדתית ונאמני ארץ ישראל.
אנחנו לא נוותר על הליכה משותפת ונילחם על כך.

כולנו תפילה שנצליח

 

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה