close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

האם אתה יודע מה קורה עם הפנסיה שלך?

מערכת שורשיג ניסן, תשעה02/04/2015

הרשו לנו להזמין אתכם להקדיש מספר דקות לקריאת המאמר שלפניכם, שבו נדון בכמה נושאים חשובים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני

תגיות:
אין אדם שלא מודע לחשיבות הרבה שיש לחיסכון הפנסיוני המהווה סוג מסוים של ביטוח. עם זאת, רבים בקרב הציבור הרחב לא דואגים להפריש כספים מדי חודש לקרן פנסיה. כמו כן ישנם לא מעט עובדים שכירים ועצמאים כאחד שלא באמת יודעים עבור מה הם משלמים מדי חודש, שלא מודעים להשפעה של מרכיבי הפנסיה השונים ושלא באמת יודעים כמה כסף יקבלו לאחר שיפרשו לגמלאות.

הרשו לנו להזמין אתכם להקדיש מספר דקות לקריאת המאמר שלפניכם, שבו נדון בכמה נושאים חשובים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני.

מה הם דמי ניהול?
הגוף המוסדי האחראי על קרן הפנסיה, כלומר על הכספים של המבוטח ועל ההשקעות המבוצעות בהם, צריך לקבל תגמול מסוים עבור עבודתו, קרי: דמי הניהול, המשולמים כשיעור מסוים מההפקדה החודשית ומהחיסכון השנתי. משרד האוצר קבע תקרות לדמי הניהול להלן:

עד שישה אחוז לכל היותר מההפקדה החודשית (דמי ניהול המשולמים אחת לחודש).
עד חצי אחוז לכל היותר מהחיסכון המצטבר (דמי ניהול המשולמים אחת לשנה).
בחישוב מהיר ניתן לראות כי על ידי שינוי של שיעור דמי הניהול ניתן לחסוך עשרות אלפי שקלים ואף למעלה ממאה אלף שקלים לאורך כל תקופת החיסכון. לפיכך כאשר מעוניינים לבחור בתכנית חיסכון פנסיוני או כאשר מעוניינים לשנות את התכנית הקיימת, חשוב מאוד לתת את הדעת לאופן שבו דמי הניהול משפיעים על הסכום אותו יקבל החוסך בגיל הפרישה.

מה הם מרכיבי הפנסיה?

להלן הסוגים המרכזיים של הפנסיה:
פנסיית שאירים – סוג זה של פנסיה משולם לשאירי החוסך במקרה של מוות. שאירים הם בת או בן הזוג של המנוח, ילדיו של המנוח (בדרך כלל מדובר על ילדים עד גיל 18 או 21 אלא אם כן מדובר על צאצאים שלא מסוגלים לכלכל את עצמם) או שאירים אחרים שהוגדרו מראש בתקנון של תכנית הפנסיה.
פנסיית נכות – במידה והחוסך מאבד את כושר העבודה שלו, באפשרותו לקבל את הכספים שחסך לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. במקרים מסוימים מדובר על פנסיית נכות מלאה ובאחרים מדובר על פנסיית נכות חלקית (במידה ומדובר על אובדן חלקי של כושר העבודה).
פנסיית זקנה – זהו הסוג הבסיסי ביותר של הפנסיה, המשולם לחוסך החל מהגיעו לגיל מסוים, עד שארית ימי חייו. בחלק מתכניות הפנסיה ניתן להקדים או לדחות את גיל הפרישה. יציאה לגמלאות לפני הגיעו של החוסך לגיל הפרישה נקראת פנסיה מוקדמת.

מה ההבדל בין פנסיה צוברת לבין פנסיה תקציבית?
פנסיה צוברת היא חיסכון אליו מפרישים הן העובד והן המעסיק שיעור מסוים מהמשכורת של העובד, אלא אם כן מדובר בעצמאי, שצריך להפריש את כל ההקצבה החודשית בעצמו. פנסיה תקציבית לעומת זאת היא קרן פנסיה שרובה ככולה משולמת על ידי המעסיק לעובד הפורש לגמלאות. בשנת 2001 הופסקה הקליטה למסלול הפנסיה התקציבית בקרב עובדי מדינה כשנכון לשנת 2012, הסכום של הפנסיה התקציבית שצריכה לשלם המדינה לעובדיה עומד על 600 מיליארד ₪, המהווים כשליש מהחוב הלאומי.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה