close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

האם מספר המתגייסות הדתיותשל צה"ל נכון?

מערכת שורשכט שבט, תשעח14/02/2018

ארגון חותם- כך חגג צה"ל גידול מטאורי שלא היה במספר הדתיות המתגייסות, על מספרים לא נכונים

תגיות:
ארגון חותם- לאחרונה פרסם צה"ל כי חלה עלייה דרמטית במספר הבנות הדתיות שמתגייסות,בשנת 2010 התגייסו לצה"ל 935 בנות דתיות, בשנת 2011 עלה המספר ל־1,062, ובשנת 2013 הוא טיפס ל־1,616 - עלייה של 73% בשלוש שנים בלבד. הנתון המפתיע גרר בדיקה מצד אנשי מחקר וחברי כנסת שפנו למשרד הביטחון וביקשו לקבל נתונים נוספים בעניין. הבדיקה העלתה נתונים שונים מאוד מהפרסום שיצא לעיתונות ונראה כי בפועל חלה עליה קלה בלבד בשיעור הגיוס של בנות דתיות לצבא.

בכנסת בקשו הסברים מצה"ל, שהשיב: שינינו את שיטת הספירה. אם עד עכשיו בת נחשבה דתייה רק אם למדה במוסד חינוכי שמשתייך לחמ"ד (החינוך הממלכתי־דתי), מעכשיו גם בנות שלמדו בבית ספר חילוני, אבל מציגות לפני השירות הצבאי או במהלכו פתק מרב שמוכן להעיד על כך שהן מקיימות אורח חיים דתי, נספרות כבנות דתיות. אולם בצה"ל לא טרחו לעדכן את אמצעי התקשורת כי השינויים הדרמטיים נובעים משינויי קהל היעד הנחשב "דתי" לצורך הספירה והציגו את השינוי בנתונים כעלייה חדה בגיוס של בנות דתיות. כמו כן בצה"ל התעלמו מהעובדה הפשוטה כי מהרגע שבו שיטת הספירה השתנתה, אי אפשר להשוות לשנים קודמות, ואין עוד שום יכולת להצביע על אחוז העלייה במספר המתגייסות.

בבדיקה שביצענו בארגון חותם השווינו את הנתונים הרשמיים של החמ"ד על מספרי הבוגרות מדי שנה, למול נתוני המתגייסות מקרב החמ"ד. הבדיקה העלתה כי בשנת 2000 התגייסו כ־25% מבנות החמ"ד. בשנת 2015 עמד הנתון על 23.2%. התוצאות המעניינות האלה חושפות כי השיטה של צה"ל לשחק עם הנתונים מתאפשרת נוכח ההקפדה לשחרר מספרים מוחלטים בלבד ולא אחוזי גיוס. מדובר בגישה מגוחכת, שהרי מטבע הדברים מדי שנה יש במגזר הדתי־לאומי יותר ויותר בנות, ואם אתה לא יודע בכמה גדל מספרן, לא תוכל לעולם לדעת איך לחשב את הגיוס הגובר שלהן.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה