close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הכל על עריכת צוואה

מערכת שורשיט אדר ב, תשפב22/03/2022

בסופו של דבר כולנו נצטרך להכין צוואה ראויה נכונה לנו וליורשים שלנו. לא רק כי בכדי למנוע סכסוכים עתידיים, כאלו העלולים להתלוות אל שמנו ולזיכרון שנותיר אחרינו

תגיות:
צילום: freepik
ככל הנראה אנחנו לא נוכל להתחמק מכך לנצח, בין אם אנו מחזיקים בעשרות נכסים ומעט מאוד יורשים ולהפך או אם אנו חושבים כי לכל יורש מגיע דבר מה כזה או אחר, אך בסופו של דבר כולנו נצטרך להכין צוואה ראויה נכונה לנו וליורשים שלנו. לא רק כי בכדי למנוע סכסוכים עתידיים, כאלו העלולים להתלוות אל שמנו ולזיכרון שנותיר אחרינו, אלא גם לחובות שאולי צמודים אל אותם נכסים העתידיים להחליף בעלים.

החוק בישראל קובע כי כל אדם מגיל שמונה עשרה ראשי לערוך
צילום: freepik
צוואה, עם זאת החוק גם מכיר בארבעה דרכים שונות למתן תוקף לאותה צוואה. לכן בצידו של החלק הרגיש ומלא זיכרון בעת עריכת צוואה, חשוב לדעת כי היא מכילה לא מעט פרטים טכניים ובהיעדרם הצוואה עלולה להיות בטלה ולא למלא את מטרותיה.

מה כוללת צוואה?
עריכת צוואה בעיקרה כוללת שלושה קטגוריות עליהן עורך הצוואה מחויב לשים דגש, הראשון והחשוב ללא ספק הוא זהותם של היורשים. בחלק זה על המצווה לפרט בצורה טכנית מי אלו הם יורשיו בצורה ברורה, שכן בחוסר בהירות עלול תוקפה המשפטי של הצוואה להתבטל על ידי בית המשפט.

שני הקטגוריות הנוספות הן פירוט הרכוש וחלקו של כל יורש, שכן שלב הפירוט קריטי לא פחות מזהות היורשים. בקטגוריה זו יציין המצווה את כל נכסיו בצורה מפורטת, שכן במידה ולא יפרט את הנכסים הם יתחלקו על פי חוק ולא על פי הצוואה. בקטגוריה השלישית, יתבקש המצווה לציין בצורה ברורה וחד משמעית מה הוא חלקו של כל יורש. במקרים של חוסר בהירות או מקום לפרשנויות שונות, עלול לצוץ סכסוך משפטי ומכוער בין היורשים.

אילו סוגי צוואות קיימים
ארבעה סוגי צוואת מוכרות כיום על פי שורת הדין-
• עדים
צוואה זו מתבצעת בנוכחות שני עדים בגירים(מעל גיל 18) ללא כל אינטרס בירושה או באחד מהנכסים המוזכרים בצוואה, עליהם להיות כשירים משפטית. צוואה זו תאושר על פי חתימת העדים כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו היא ירושתו, עם זאת חשוב לזכור כי בני זוג או יורשים אינם יכולים לשמש כעדים.
• כתב יד
צוואה זו תכתב על ידי המצווה והיא דורשת חתימה של בעליה, תאריך כתיבתה ועריכתה במידת הצורך. עם זאת חשוב לציין כי צוואות אלו דורשות הוכחה לכתב ידו של המנוח שכן סוג זה של צוואה, נחשב לדי אמין.
• בעל פה
במקרים של סכנה ואיום ממש על חייו של אדם, יוכל לומר צוואה שבעל פה לשני עדים והם אלו שיבצעו זיכרון דברים.
• רשות
שימוש בגורם משפטי כמו נוטריון או בפני שופט כבילה גם כן כצוואה, עם זאת נחשבת לדי נדירה.

מי רשאי לערוך צוואה וכמה זה עולה?
על פי חוק כל אדם רשאי לערוך צוואה, עם זאת קטינים או בעלי מגבלויות שכליות ומחלות נפשיות שכן כושר ההחלטה שלהם עלול להיפגם אינם רשאים לערוך צוואה. עלותה של עריכת צוואה נעה בין 2,700-3,200 שקלים הכוללים, שעת ייעוץ של עורך דין, עריכה של הצוואה, הפקדה שלה וכמובן ערעורים ותיקונים למיניהם לאחר מכן.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה