close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

קורס עבודה בגובה

מערכת שורשיא כסליו, תשפב15/11/2021

אחד הכלים החשובים וההכרחיים, הן כחוק והן במטרה להגן על חיי אדם, הוא קורס עבודה בגובה לעובדים הנדרשים לכך במסגרת עבודתם השוטפת

תגיות:
עבודה בגובה מאפיינת תעשיות רבות, בניהן ענף הבנייה, עבודות חשמל, עבודות תקשורת, עבודות ניקיון, הובלות ותחומי עיסוק נוספים. מלבד הסיכונים והאתגרים הייחודיים לכל ענף, עבודה בגובה טומנת בחובה מספר סיכונים, ומצריכה היערכות, הדרכה והכוונה ואף שימוש בציוד בטיחות.

אחד הכלים החשובים וההכרחיים, הן כחוק והן במטרה להגן על חיי אדם, הוא קורס עבודה בגובה לעובדים הנדרשים לכך במסגרת עבודתם השוטפת.

מה מטרת קורס עבודה בגובה ואילו תכנים הוא כולל?
מטרתו של קורס עבודה בגובה היא לפני הכל הגנה על חיי אדם ומניעת תאונות עבודה.
בזכות הנחיות עבודה ואמצעי מיגון לעבודה בגובה נמנעות תאונות שעשויות לסכן ה את העובד עצמו והן את סביבתו.

הקפדה על הנגשת המידע וההנחיות לעובדים תגן גם על המעסיק ו/או האחראי באתר העבודה, מפני תביעות ואחריות לאירועים אשר עשויים להתרחש בו.

במסגרת הקורס נלמדים באופן מקיף מספר תחומים הנוגעים לעבודה בגובה בתעשיות השונות:

סולמות- עבודה עם סולם היא עבודה בסיסית בקרב אנשי השטח והבינוי, ולמרות שנראית בטוחה יחסית טומנת בחובה סיכונים. במסגרת הקורס נלמדים סוגי הסולמות, האחיזה הנדרשת, המטרה לשמה הם מיועדים ואופן השימוש בהם בבטיחות מלאה.

גגות- עבודה על גג מצריכה כנון, היערכות ובעיקר היכרות עם סוגי הגגות השונים והסיכון הטמון בהם. גגות משופעים, גגות חלקים, גגות ללא מעקה- עבד המתמודד עם אלה ראוי שיגיע מוכן, ערוך ועם ציוד תומך מתאים.

סלי הרמה ובמות הרמה- סלי הרמה ובמות הרמה הם פתרונות ממונעים אשר מספקים לעובד נגישות למיקומים שונים בגובה. מלבד תדרוך מקיף לעובד המצוי על גבי במות ההרמה והפתרונות השונים, נדרשת הדרכה מקיפה הנוגעת לתפעול הציוד והבקרה על העבודה בזמן אמת, תחזוקת הציוד, העלייה והירידה ממנו.

פיגומים- עבודה על גבי פיגומים ו/או מבנים מוקפים בקונסטרוקציה נוספת למטרות עבודה, היכרות עם סוגי הפיגומים, מעברים, עלייה וירידה, חיזוק, זקיפים ומגדלים.

האם עובד שעבר קורס עבודה בגובה בעברו נדרש להכשרה נוספת?
קורס עבודה בגובה הוא קורס חשוב שחובה על כל עובד המצוי בעבודה בגובה, גם אם רק לעתים, לעבור בהצלחה.

תוקפו של קורס עבודה בגובה הוא לשנתיים ימים, כאשר לאחר מכן, יידרש העובד לבצע קורס ריענון עבודה בגובה על מנת לחדש את הסמכתו. במידה והעובד עבר את הקורס במקום עבודה אחר בטווח זמן של פחות משנתיים ימים, הוא יידרש להכשרה והתאמה של ידיעותיו הקיימות, לתנאי העבודה והסיכונים המאפיינים את מקום העבודה האמור.

חשוב לדעת שגם ללא שינוי במקום העבודה, נהלי בטיחות בגובה ובכלל מצריכים ריענון תקופתי ואין להסתמך על למידה חד פעמית בעברו של העובד.

ניתן, ואף מומלץ, להזמין לארגון מעת לעת, הדרכות בטיחות מותאמות אישית, על ידי חברות מקצועיות המתמחות בכך. ההדרכות והרענון ישלבו בין דרישות החוק לתנאי השטח והסיכונים, ויביאו בחשבון כלים וטכנולוגיות מתקדמות בתחום המיגון והבטיחות בעבודה.

מה מעניק הקורס?
מלבד ידע רב ומודעות לבטיחות, כל עובד אשר עובר את הקורס לעבודה בגובה זכאי להסמכת עבודה, אשר כאמור טובה לתקופה בת שנתיים ימים. בתקופה זו העובד רשאי לעבוד בעבודות שטח ועבודות בעלות סיכוני גובה. חשוב לדעת כי העסקת עובד בתנאי סיכון ללא הדרכה והכשרה מתאימה וללא מיגון כנדרש היא עבירה על החוק ועל תקנות משרד העבודה, וחושפת את המעסיק לתלונות ולתביעות. ניתן לשלוח עובדים בודדים לביצוע קורסי בטיחות שונים בניהם קורס עבודה בגובה, או להזמין הדרכות, הכשרות וקורסים אל הפעל/ מקום העבודה באופן יזום.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה