close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שומת היטל השבחה של הרשות העירונית

מערכת שורשטו סיוון, תשפא26/05/2021

מהו היטל השבחה, מדוע מטילים אותו ומה יש לעשות כדי לקבוע אותו מראש?

תגיות:
היטל השבחה
אדם שמוכר נכס, מחויב לשלם היטל השבחה לרשות העירונית בהתאם לקביעת הוועדה שלה. ההמלצה היא להיעזר בשמאי מקרקעין עוד לפני המכירה ולהזמין ממנו דוח שומה של היטל זה כדי שהמוכרים ידעו בפני מה הם עומדים מבחינה כספית. לא אחת היטל השבחה עומד על עשרות אלפי שקלים ולעיתים אף מאות אלפי שקלים. סכום כה גבוה עלול לשבש את התוכניות של המוכרים שמעוניינים בדרך כלל לרכוש נכס אחר באמצעות הכספים שקיבלו ממכירת הבית. אך כאשר עליהם להפריש סכום כה גבוה למיסוי, הם חושבים פעמיים אם לקיים את העסקה, או עדיף להם לסגת ממנה לאור חוסר הכדאיות הכלכלית.
/>
שמאי מקרקעין אשר מכיר את סביבת המגורים ומודע לאופן ההתנהלות ולחוקים בכל רשות מקומית, מכין דוח של היטל השבחה שהרשות המקומית צפויה לדרוש בגין מכירת הנכס. בשלב ראשון מגיע שמאי מטעם הרשות המקומית, מצלם ומודד את הנכס כדי לוודא שגודלו של הנכס הוא זהה לגודל שאושר על ידי הרשות. אם מדובר בבית פרטי קורה לא אחת שבעלי הנכס הוסיפו שטחים ללא קבלת היתר כמו מרפסת, חדר, מחסן ועוד. בתום הבדיקה של נציג העיריה, מפיקה העירייה שומת היטל השבחה שאותה יש לשלם.

היטלי השבחה על נכסים מסוימים
היטלי השבחה משלמים עבור הגדלת אחוזי בנייה ושינויים מהותיים בנכס בעקבות קבלת היתרי בנייה. לכן מס זה מוטל בדרך כלל על בתים צמודי קרקע, דירות גג, דירות גן או דירות שהוסיפו בהם חדרים כמו ממ"דים, מרפסות ועוד.

על פי ערכה של ההשבחה, משלמים לרשות המקומית % 50 מערכה של ההשבחה הנהוגה בכל סביבת מגורים. העירייה קובעת מראש מהם ההיטלים בשכונות השונות ברחבי העיר, השכונות הוותיקות שבהן ההיטל הוא נמוך יחסית, מול השכונות היוקרתיות שבהן ההיטל הוא גבוה.

התחדשות עירונית
לאור הרצון הרב של העיריות לתת תנופה לכל נושא של ההתחדשות העירונית, נקבעו לכך כללים ייחודים בנושא היטל השבחה. יש מקרים שבהם גובהו הוא מופחת, מקרים אחרים שבהם יש פטור כמו מתשלום היטל השבחה עבור הבנייה בשתיים וחצי הקומות הראשונות, כשמדובר בבניין שעובר הליך התחדשות עירונית.

put ad here

ערעור על קביעת הוועדה העירונית
לאחר שהוועדה העירונית קובעת את גובהו של היטל השבחה, היא מפיקה לוח שומה והמוכרים יכולים לערער על קביעה זו תוך שנה. הדבר קורה בדרך כלל במקרים שבהם שמאי מקרקעין בחן מראש את גובהו המשוער של היטל ההשבחה ואילו הקביעה של הוועדה כעת היא גבוהה באופן משמעותי מהצפי.

המוכר פונה אל הוועדה בדרכים המקובלות ובמקרים רבים הוא גם נעזר בשמאי מייעץ אשר מגיע אתו לדיון בוועדה. לאחר שהם מגישים את ההשגות המקצועיות המנומקות שלהם, הוועדה בוחנת שוב לעומק את הקביעה. יש מקרים רבים שבהם בזכות הערעור משתנה גובהו של היטל השבחה באופן דרסטי.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה