close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חידות וחידונים לחנוכה

מערכת שורשכד כסליו, תשפא10/12/2020

חידות ושעשועי לשון, שאלות ותשובות, ששלחו לנו "מחלקי המים" לכבוד חג החנוכה...

תגיות:
חידון מחלקי המים לחנוכה
השאלות והתשובות

לפניכם מגוון רחב של חידות ידע, מן הקל אל הכבד, בקטון החל ובגדול כִּלָה, השאלות מופיעות בטקסט מודגש, ואילו התשובות בטקסט רגיל..:

1. אילו אותיות כתובות על הסביבון? מה הן אומרות? – נגהפ: נס גדול היה פה
2. מה כתוב על הסביבון של היהודים בחוץ לארץ? – נגהש: נס גדול היה שם
3. איזה שם נוסף יש למקבים? – חשמונאים.
4. איך
נרמז התאריך של חנוכה בשם החג?
– חנו – כה, חנו (שקטו) בכ"ה בכסלו
5. למה אוכלים סופגניות בחנוכה? – 1. לסמן את נס השמן 2. כי זה טעים
6. מה הקשר של סביבון לחנוכה? – לא יודע, נשמח לקבל תשובות.
7. אנחנו משחקים בו בחנוכה, והתקשורת והפוליטיקאים משחקים בו כל השנה - ספין
8. איזה חַיִּל של צה"ל סייע למכבים? – חיל מודיעין
9. שם נוסף (נרדף) לנס, שם נרדף לניצחון – פלא, תשועה
10. מה היה שמו של המלך היווני הרשע? מה הוא עשה שהרגיז את היהודים ועורר את המרד? – אנטיוכוס אפיפנס הרביעי, העמיד פסל של זאוס בבית המקדש.
11. כמה קנים יש במנורה של חנוכה (בחנוכייה)? אתה מכיר מנורה אחרת עם מספר שונה של קנים? מאיפה היא באה, איפה רואים אותה ואיך גם היא קשורה לחנוכה? – מנורת שבעת הקנים של בית המקדש ונבואת זכריה, שקוראים בהפטרת שבת חנוכה. היא סמל מדינת ישראל.
12. מתי (מאיזו שעה ביום) מתחילים להדליק נרות? – "משכלתה הרגל מן השוק", הזמן בין שקיעת השמש וצאת הכוכבים.
13. כמה נרות מדליקים סה"כ בשמונת ימי החנוכה. עם השמש. חשב בלי לחבר את הנרות שבכל יום, לא 2 + 3 + 4 וכו'. – שיטת גאוס לחבר את הימים בזוגות: היום הראשון עם האחרון (11 נרות), השני עם השביעי (גם 11) וככה 4 זוגות מספרים, סה"כ 44.
14. אומרים "יהודה הגיבור" וגם כל האחים שלו היו גיבורים וכל מי שנלחם ביוונים. אבל בתפילה אנחנו אומרים שהם לא היו גיבורים ומישהו אחר היה גיבור. איפה זה כתוב? – בתפילת על הניסים: מסרת גיבורים ביד חלשים
15. מנה את בני מתתיהו – יהודה, אלעזר, שמעון, יוחנן, יונתן.
16. מי מהם נפל בקרבות, אם אתה יודע גם באיזה קרב, ומי שרד את כולן? – אלעזר נפל בקרב בית זכריה שנת 162 לפנה"ס, יהודה נפל בקרב אלעשה בשנת 161, יוחנן (או יהוחנן) באיזור מידבא בשנת 157. שרדו יונתן ושמעון, אבל גם הם נהרגו בסוף. יונתן ע"י טריפון ושמעון נהרג ביריחו במשתה.
17. אילו מקומות בארץ קשורים באירועי חנוכה ומלחמות המקבים? – מודיעין, אמאוס, ירושלים, בית צור, בית חורון, בית זכריה.
18. תל אביב אינה קשורה לחנוכה, נכון? אולי בכל זאת יש קשר? - מכבי תל אביב
19. מקבי או מכבי? פך או פח? מודיעין או מודיעים מה נכון? - כולם
20. מה שמו הפרטי של מחבר הפיוט מעוז צור – מרדכי, מופיע בראשי הבתים.
21. מי הוא "צר המנבח"? מה זה "מנבח"? – צר הוא אויב, האויב הנובח והמגדף ומקלל את עם ישראל. ראה הפסוק בישעיהו נו י: "כְּלָבִים אִלְּמִים לֹא יוּכְלוּ לִנְבֹּחַ".
22. מי זאת "מלכות עגלה"? – מצרים, עפ"י הפסוק בירמיהו מו כ: "עגלה יפהפיה מצרים…"
23. מנה את כל המאורעות ההיסטוריים שבפיוט מעוז צור – שעבוד מצרים, גלות בית ראשון, פורים והמן, מלחמת החשמונאים.
24. האם חנוכת המקדש הראשון נזכרת בפיוט? היכן? – "דביר קדשו הביאני", כל הבית השלישי מוקדש לקורות הבית הראשון ולשיבת ציון. מספר יהושע ועד סוף התנ"ך הכל בבית אחד.
25. היום מופיע בכל מקום "כשר למהדרין" וגם "למהדרין מן המהדרין", אבל במקור זה לא קשור לכשרות, אלא לחג החנוכה – כיצד? איפה יש מהדרין ואיפה מהדרין מן המהדרין בחנוכה? – הדלקת חנוכייה לכל אחד משלו והוספת הנרות בכל יום (ולפי שיטת הרמב"ם, ייתכן שמה שאנחנו נוהגים חנוכייה לכל אחד ואחת והוספת נר בכל יום הוא מהדרין מן המהדרין מן המהדרין)
26. אנחנו נוהגים כשיטת .... וכל יום מוסיפים עוד נר. יש גם שיטה הפוכה של .... לפיה עושים ההפך. מתחילים ביום הראשון עם שמונה נרות וכל יום מורידים אחד. מה הסיבה של השיטה שאנחנו נוהגים (שתי סיבות) ומה יכולה להיות הסיבה של השיטה ההפוכה. – השיטה שלנו, היא כבית הלל: כנגד הימים היוצאים (שעברו) ויודעים איזה יום היום בחנוכה, וגם: מעלים בקודש. השיטה השנייה, היא כבית שמאי: כנגד הימים הנכנסים (שנותרו) ויודעים כמה ימים נותרו לסיום החג, וכנגד הקרבנות (הפרים) שהוקרבו בבית המקדש בחג הסוכות.
27. יש קשר בין הלכות סוכה והלכות נר חנוכה, מהו? – "סוכה שהיא גבוהה מעשרים אמה – פסולה" (מסכת סוכה פרק א משנה א), "נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה – פסולה" (מסכת שבת דף כב עמוד א).
28. מצא קשר בין חנוכה וחג שבועות (רמז, לחג השבועות יש עוד שם) – מביאים ביכורים עד חנוכה (מסכת ביכורים פרק א משנה ו)
29. מצא קשר בין חנוכה ושירת הים – מי כמוכה באלים ה'
30. מצא קשר בין אלישע הנביא וחג החנוכה – נס פך השמן. ראה מלכים ב פרק ד, הפטרת שבת וירא.
31. מתי אומרים את ברכת המזון הארוכה ביותר בשנה? – בשבת חנוכה שהיא גם ראש חודש.
32. אם כבו הנרות אחרי הדליקו אותם, צריך או לא צריך (מבחינת ההלכה) להדליק אותם מחדש? – אין צורך כי ההלכה היא "כבתה אין זקוק לה", ש'הדלקה מצווה עושה'.
33. אין לנו מסכת חנוכה. היכן נזכרים הלכות חנוכה בתלמוד ולמה דווקא שם? – מסכת שבת, פרק שני העוסק בהדלקת נרות שבת. בגלל הקשר בין נרות שבת ונרות חנוכה. ראה פירוש רמב"ן בפרשת המנורה בפרשת בהעלותך, במדבר ח ב.
34. מה היא החקרא – המצודה הבצורה ליד הר הבית בירושלים שיהודה לא הצליח לכבוש. מי הצליח לכבוש אותה ומתי? – יונתן החשמונאי בשנת 142
35. מה היה שם המצביא היווני שאת חרבו לקח יהודה המכבי כשלל – אפולוניוס

שעשועי לשון – מי אני?

בלבלו אותי, תעזרו לי להסתדר מחדש
36. אני קשור לנס חנוכה, אבל הפכו את אותיותי ועכשיו אוכלים איתי – פך כף
37. אני גם בקפה וגם בשמן, מי אני? - נס
38. אני מאיר ביום ואם תשנה את הניקוד שלי אאיר גם בלילה – שֶמֶש, שָמָש
39. אם תאכל הרבה ממני, תהייה כמוני – שֶמֶן, שָמֵן
40. אני שמח, ואם תהפוך את אותיותיי, אני מאיר – רן, נר
41. ואני חזק ואם תהפוך את אותיותי תלך מהר – צור, רוץ
42. חציי הראשון הוא חלק בבגד. חציי השני הוא איבר בגוף האדם. ביחד, אני קשור מאד לחג החנוכה. מי אני? ואם לא הצלחתם, הנה אני בשאלה אחרת: מי שפותח את חציי הראשון ומי שפותח גם את חציי השני, הוא אדם טוב לב. – כסלו (כיס-לב)
43. חציי הראשון הוא מילת שאלה. חציי השני הוא כח וגבורה. ביחד אני בראש שיר של חנוכה. מי אני? – מה-עוז
44. בלבלו אותי ויצא: מין ידוע, מי אני? - מודיעין
45. בלבלו אותי ויצא: בי סבון, מי אני? – סביבון
46. גם אותי בלבלו ויצא: כן טדק– כד קטן
47. היום הכבידה – יהודה המכבי
48. אני כסוטו - אנטיוכוס
49. נס גופיה – סופגניה
50. אח שימון - חשמונאי
51. תל בובי – לביבות
52. נוי ומי - יוונים
53. תנור – נרות
54. היות תם – מתתיהו
55. רוץ זועם – מעוז צור
56. סימי הנעל - על הניסים
57. שלל הלמה – הלל השלם
58. שם כנפה – פך השמן
59. שבת קִדימה – בית המקדש
60. כח יונה – חנוכיה
61. שמי היומן - ימי שמונה
62. היא מרביצה לי עם הזרוע של הנביא – מכבי ביד אליהו
63. אני שלם ח"י ימים בשנה (והציונים יאמרו 20), ואני חצוי טו"ב ימים בשנה, מי אני? – הלל שקוראים הלל שלם 18 או 20 ימים בשנה (מצא אותם) וחצי הלל 17 ימים בשנה (מצא אותם). וכל זה בארץ ישראל.
מים אחרונים לקינוח, כדת וכדין (וזה כבר רמז)
64. השלם את החרוז: על המיטה פורסים ... , בנושאי משפט הולכים ל ... , מחבר מוסיקה הוא ... , שרב זה ... , האיכר טומן באדמה ... , בסוכות מזמינים לסוכה ... , ביום העצמאות יש הרבה ... , בשבת אוכלים ... , בתוך הפרי נמצא ... ,שם טוב זה ... , עיר גדולה זה ... , בסיס צבאי זה ... , סלון זה ... , שדה מושקה נקרא ... , תבלין שמתחרז כאן הוא ... , ויש עוד תבלין ... , התקשורת מייצרת הרבה ... , לעבוד בהיי-טק זה מאד ... , נס חנוכה התחיל ב ... , ואת הסביבונים מייצרים היום ב ...
סדין, בית דין, מלחין, חמסין, גרעין, אושפיזין, זיקוקין, חמין, גלעין, מוניטין, מטרופולין, טרקלין, שלחין, טימין, רוזמרין, ספין, אין, מודיעין, סין.

חג אורים שמח
מחלקי המים
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה