close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

קורס לגמול השתלמות- מה הוא תורם לעובד ולמעסיק?

מערכת שורשיז סיוון, תשעו23/06/2016

מהו גמול השתלמות, מי זכאי לגמול ומה זה נותן לעובד ולמעסיק?

תגיות:

מהו גמול השתלמות?

גמול השתלמות עוסק בגמול מקצועי שמגיע לעובד שמסיים קורס והשתלמות מקצועית מעבר למה שנדרש מהעובד לשם מילוי תפקידו בעבודה.

הקורס צריך להיות בהיקף של 400 שעות לימוד וקשור לתחום הרחב של התפקיד שאותו מבצע העובד. נושא גמול ההשתלמות נקבע בהסכמים הקיבוציים שנחתם בין המעסיקים לארגון העובדים.

בדרך כלל ההכשרה שניתנת למשתתפים במסגרת קורסים לגמול השתלמות, קשורה לתחום ביצוע התפקיד שהם ממלאים בעבודה שלהם (למשל, השתלמות בנושא חינוכי כלשהו שמקבלים עובדי הוראה).

מהי מטרתו של גמול השתלמות?

 • לתגמל עובדים בעלי הכשרה מקצועית מעבר למה שדורש מהם התפקיד בו הם משובצים.
 • להעלות את מעמד עובדי המדינה בעיני עצמם ובעיני הציבור כאנשים מקצועיים ומיומנים.
 • לשפר ולהעלות את הרמה המקצועית של העובדים תוך התבססות על איתור נכון של צרכי הארגון.

איך זה התחיל?

גמול ההשתלמות נקבע במקורו בתאריך 10 במאי 1979 בהסכם שנחתם בין נציבות שירות המדינה להסתדרות ההנדסאים והטכנאים כדי לתגמל את העובדים שמדורגים בדירוג ההנדסאים והטכנאים.

במשך הזמן, נחתמו הסכמים גם עם איגודים מקצועיים אחרים והיום, נושא גמול השתלמות מוסדר בכל הדרגים בסקטור הציבורי, כולל בצבא, במשטרה ובמערכת הביטחון.

ועדת גמול השתלמות

ועדות גמול ההשתלמות פועלות לפי אמות המידה שקבעו ההסכמים הקיבוציים שנערכו בין מעסיקים ואיגודים מקצועיים או לפי הסכמים שנקבעו במוסד לבוררות מוסכמת.

תכנון והכשרה

ועדת קוברסקי שמינתה המדינה בנושא, ראתה חשיבות רבה בתכנון ובהכשרה של כוח האדם בשירות הציבורי והממשלתי ולפיכך הגישה בדוח שלה את ההמלצות הבאות:

 • להרחיב את פעולות ההשתלמות וההדרכה ולהעמיקן.
 • לבסס את ההדרכה על צרכים אמתיים שמקורם מאופיו ומטבעו של תפקיד העובד או עיסוקו.
 • לשפר את מערכת ההדרכה של הארגונים השונים ולהעלות את הרמה המקצועית של העובדים.
 • לקיים השתלמויות שנתפסות כמועילות וכתורמות להשגת מטרות הארגון ויעדיו.
 • כדי שההשתלמות תהיה מועילה היא צריכה להצליח לענות על הצרכים המקצועיים של הארגון.
 • כדי לאפשר לתכנן השתלמויות מועילות ותורמות לארגון ולעובד חשוב קודם כל לאתר את הצרכים המקצועיים של הארגון.

למה חשוב שהעובד ישתתף בקורסים להכשרה מקצועית?

מדי שנה אנשים מחליטים להשתתף בקורסים ובהשתלמויות שונות. הם עושים זאת מסיבות רבות, כולל:

 • כדי לספק תשוקה ללימודים ולידע חדש.
 • כדי להגדיל את המומחיות, הידע והכישורים המקצועיים.
 • כדי לקבל הסמכה ולהתקדם בקריירה שלהם.
 • כדי להגדיל את הסיכוי להעסקתם גם בעתיד בתחום הנבחר.
 •  

פיתוח מקצועי מועיל לכולם, ובן השאר הוא יכול גם:

 • להפוך את העובד ליעיל יותר, לקדם את הקריירה שלו ולפתח ידע שימושי ומיומנויות מעשיות.
 • להעניק הבנה טובה יותר של תיאוריות חדישות שיטות וטכנולוגיה בתחום העיסוק.
 • לספק רשתות של עמיתים לשיתוף ולפיתוח רעיונות חדשים.
 • לעזור ליצור תרבות של מקצוענות וגישה של למידה לאורך כל החיים.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה