close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כיצד מכריעים בתביעות נגד רופאי שיניים ?

עו"ד רונן פרידמןי אייר, תשפ04/05/2020

בתביעת רשלנות רפואית בטיפול שיניים, הצדדים לתביעה מגישים חוות דעת אשר תתמוך בעמדתם.במרבית המקרים חוות הדעת של התובעים והנתבעים סותרות אחת את השנייה באופן כממעט מוחלט. אי לכך, בית המשפט ממנה מומחה אובייקטיבי מטעמו, שתפקידו להכריע בין חוות הדעת הסותרות. נשאלת השאלה מה משקלה של הכרעת המומחה מטעם בית המשפט על החלטת השופטים ?

תגיות:
כיצד מכריעים בתביעות נגד רופאי שיניים
צילום: clipart.com
חוות דעת סותרות בתביעת רשלנות רפואית
התובע הגיש תביעה נגד רופא שיניים לפיצויים בגין נזקי גוף, אשר לטענתו נגרמו לו עקב טיפול רפואי רשלני שניתן לו
על ידי הנתבע, רופא שיניים.
לטענת התובע, בשנת במשך כשישה חודשים, עבר טיפולי שיניים ושיקום פה אצל הנתבע.
לטענת התובע, הטיפול הרפואי שניתן לו על ידי הנתבע היה רשלני ובניגוד לסטנדרד רפואי סביר ולפרקטיקה הרפואית המקובלת.
הנתבע טען כי פעל בצורה מיומנת ובהתאם לסטנדרט רפואי סביר ולא הוכחה כל רשלנות בטיפול שהוענק על ידו לתובע.

מינוי מומחה בתחום רפואת השיניים מטעם בית המשפט
בשים לב למחלוקת שבין הצדדים, שעסקה בין היתר גם בסוגיית רשלנות רפואית בטיפול שורש, בית המשפט מינה מומחה ברפואת שיניים מטעם בית המשפט.
בחוות דעת המומחה נרשם כי הטיפול שניתן לתובע לא היה רשלני.
בית המשפט ציין כי הרושם שהותיר המומחה בעדותו היה רושם אמין, מקצועי ובית המשפט שוכנע כי עסקינן במומחה בעל ידע וניסיון אשר קביעותיו בחוות הדעת, בשאלות ההבהרה ובעדות לא נסתרו.
נוכח האמור לעיל, בית המשפט קבע כי התובע לא הצליח לסתור את חוות דעת המומחה ולא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי הנתבע התרשל בטיפול אשר העניק לתובע.
אשר על כן, נפסק כי התובע לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו וכי הטיפול הרפואי שניתן לו על ידי הנתבע לא חרג מסטנדרט ההתנהגות המצופה מרופא השיניים הסביר ונעשה בהתאם לנורמות הרפואיות המקובלות באותה עת.
בית המשפט ציין כי עדותו של הנתבע עצמו הותירה רושם אמין כי פעל כמתחייב ממנו בנסיבות העניין ובשים לב למצבו של התובע.

הכרעת בית המשפט
גם בסוגית הנזק בית המשפט קיבל את עדותו של המומחה מטעם בית המשפט לעניין רשלנות רפואית בהשתלת שיניים בכל הנוגע להצעת המחיר של המומחה מטעם התובע ולהיותה הצעה מופרזת שקיימים לה תחליפים זולים בהרבה ואשר מתאימים למצבו של התובע.
בסופו של דבר בית המשפט הורה על דחיית התביעה וקבע כי התובע ישלם לנתבע את הוצאות המשפט וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 4,000 ₪.
הוסף תגובה
כיצד מכריעים בתביעות נגד רופאי שיניים
צילום: clipart.com
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה