close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כיצד מתנהלת חקירה פיננסית

מערכת שורשיז טבת, תשעה08/01/2015

אז איך מתנהלת חקירה פיננסית ומה מטרותיה?

תגיות:
חוקר פרטי
צילום: יח"צ חברת ירון עידן
תחום החשבונאות המשפטית (Forensic accounting) הוא תחום חדש יחסית, שעוסק בנושא חשבונאות וביקורת, במטרה לאסוף נתונים כלכליים וחשבונאים שיוכלו לשמש ראיה קבילה בבית המשפט.

קיימים מספר הליכים בסיסיים שקשורים לחקירות פיננסיות בתחום המשפטי. הליכים אלה יכולים לשמש לחקירת ענייניהם הפיננסיים

של גופים ושל יחידים, כאשר במקרים רבים מעורב בחקירות כאלה חוקר פרטי שהוא מומחה בתחום הפיננסי.

יישום נהלי חקירה פיננסית למשימות משפטיות
הליכים בסיסיים בתחום החקירה הפיננסית מיושמים במגוון של דיונים משפטיים, כגון:
חקירת עבירות צווארון לבן, כולל מעילה של עובדים, שחיתות, מזימות להונאת ספקים ופשעים כלכליים אחרים נגד גופים שונים.
נושאים שקשורים למעמד האישי (נישואין, גירושין), כולל ממצאים לגבי נכסים, מעקבים, קביעת רמת ההכנסה והערכת שווי העסקים.
חילוקי דעות בין שותפים, כגון הצגת דוחות כספיים ומסמכי ניהול אחרים שמעידים על הונאה.
חישוב אובדן רווח במקרים של נזק כלכלי, לרבות קביעת ההכנסות וההוצאות בעבר.
תיקי הגנה כמו פשעי צווארון לבן, הונאות מס וכו'.
הגישה הבסיסית לחקירה פיננסית

איגוד החוקרים המוסמכים לבחינת הונאות (Association of Certified Fraud Examiners – ACEF) בארה"ב, פיתח גישה לביצוע בדיקת הונאה. מודל זה יכול להוות מעין מדריך שימושי לרואה החשבון המשפטי שמתבקש לבצע חקירת עבירת צווארון לבן בגוף כלשהו. לפיכך, כדי לבצע חקירה פיננסית שימושית בעניין שנדון בבית המשפט, מוטב לעקוב אחר השלבים הבאים:
לתכנן את המשימה.
לבצע חקירות רקע.
לבחון את המסמכים הרלוונטיים.
לראיין עדים, מקורות מידע והכפופים לשכבת ההנהלה.
לנתח את העובדות.
להכין את דוח הממצאים.
צעדים אלה לא תמיד מיושמים לפי הסדר המוצג. לדוגמה, תוך בחינת המסמכים אפשר גם להתחיל בניתוח העובדות. לפעמים, כתוצאה מניתוח עובדות המקרה, צריך לבצע ראיונות נוספים. גם חקירת הרקע עשויה להשתנות בהתאם לאופן שבו אתם מתכננים את המשימה.

נתרכז הפעם בשלושת הצעדים הראשונים לפי הגישה של ACEF שכוללים בין היתר:

לתכנן את המשימה – במפגש ראשוני עם עורך הדין או עם היועץ המשפטי, החוקר הפיננסי מתחיל להגדיר את המשימה שלו, תוך התמקדות באלמנטים שיהיה צורך להוכיח כחלק מהחקירה הפיננסית.

בעת קבלת המסמכים מהצד שכנגד חשוב לערוך רישום מדוקדק של כל המסמכים ולאחסנם באופן שיקל על מיון המסמכים. מומלץ לערוך יומן מקרה שבו יתועדו השיחות, הפגישות והנהלים האחרים שבוצעו בזמן הבדיקות. באשר לאחסון המסמכים, חשוב למספר אותם באופן שיטתי כדי להקל על מציאתם. למותר לציין שיש לאחסן את המסמכים באזור בטוח ומאובטח.

לבצע חקירות רקע – חשוב להיות מודעים לכך שקיימות טכניקות שונות להסתרת נכסים – אנשים שמעורבים בהתדיינות משפטית מסתירים, לעיתים קרובות, את הנכסים שלהם. בנוסף לפתיחת חשבונות בנק סמויים, או חשיפת נכסי נדל"ן, ייתכן והנחקר מנסה לשמר ולהסתיר חלק מנכסיו על ידי העברתם למישהו אחר או לחשבונות אחרים, על מנת שיוכל להתחמק מהחוק.

לבחון את המסמכים הרלוונטיים – החוקר הפיננסי אמור לבחון דוחות כספיים, דוחות בנקאיים, החזרי מס הכנסה ועוד. כיצד
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה