close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כיצד עבר מן העולם יצר הרע של עבודה זרה?

הרב ישי וויצמןכו תשרי, תשפב02/10/2021
פרק לז מתוך הספר אורו של התלמוד הירושלמי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

הסיפור כל ביטול היצר הרע שונה בין התלמודים השונים. מה המקור לשוני ומה הוא מלמד?

תגיות:
כעס
בתלמוד הבבלי (סנהדרין סד) מסופר שבראשית ימי בית שני בקשו חכמי הדור מהקב"ה רחמים, שיבטל אותו מן העולם. אמרו: הרי בשביל מה הוא קיים - כדי שנכוף את יצרנו ונקבל שכר על כך, לא אותו אנו רוצים ולא את שכרו. ואכן נענו מן השמים והוא בטל. 
/>
גם בתורת הירושלמי אומרים שהוא עבר מן העולם. הדיון על כך מופיע במדרש רבה (שיר השירים ז, ח): "אימתי נעקר יצר עבודת כוכבים? רבי בנייה אמר: אלו מרדכי ואסתר. ורבנן אמרי: אלו חנניה מישאל ועזריה." זאת אומרת, שמסירות הנפש הגדולה שהיתה אז בעם ישראל, לעמוד בנסיון גדול אל מול העבודה הזרה, ביטל את כוחו ועקרו מן העולם. 

מה ההבדל בין התלמודים?

בתלמוד הבבלי היצר הרע הזה נמצא במלחמה תמידית, שאי אפשר להכריעה אלא ברחמי שמים. 

אבל במדרש, היצר הזה נעקר לאחר שהיתה בעם ישראל מסירות נפש גדולה אל מול העבודה הזרה, ובזכותה נעקר כוחו מן העולם. הרע נמצא בעולם כדי להוציא מן הכח אל הפועל את הטוב, והוא נעקר בשעה שכבר אין בו צורך. 

הדברים מתבארים לאור דברי הרב זצ"ל ב"מאמר הדור", שבחו"ל, כיון שאומה לא יכולה להגיע למרום מצבה, יש כל הזמן התמודדות עם כוחות הרע. ורק בא"י, שבה חי עם ישראל את חייו המלאים, יש את הכח להתמודד באופן מלא עם הרע. ומשעה שכבר עשה הרע את פעולתו, והביא את הטוב שבעבורו הוא נמצא, כבר אין לו תפקיד והוא מתבטל ונעקר. 

לכן בתורת חו"ל אומרים שאין דרך להכניע את כוחו של יצר הרע אלא ברחמי שמים, אבל בתורת א"י מסבירים את דרך העברתו מן העולם, ע"י כוח גדול של עבודת השם.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה