close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הפקדת צוואה ברשם הירושות

מערכת שורשי שבט, תשעז06/02/2017

הפקדת צוואה ברשם הירושות מבטיחה כי היא תישמר היטב מכל פגע, לאף אדם אין זכות לעיין בצוואה אלא אם קיבל היתר לכך מבית המשפט

תגיות:

כל אדם שעורך צוואה רשאי על פי חוק להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. אמנם, ניתן לשמור צוואה בכתב יד, בפני עדים או בפני רשות גם בבית, בכספת או בכל מקום אחר בו בוחרים, אך אם אתם מעוניינים לדעת בבטחה כי הצוואה שערכתם תהיה מוגנת בפני נזקים שונים כמו פגעי מזג אוויר ושריפה, וכי הצוואה תימצא עם מותכם, מומלץ להפקידה ברשם הירושות, בהתאם לאזור המגורים שלכם.

את הצוואה שערכתם עליכם להפקיד אישית במשרד של רשם הירושות, אלא אם הצוואה נערכת בעל פה מאחר ואינכם יכולים פיזית להגיע למשרד הרשם לענייני ירושות. את זיכרון הדברים של הצוואה שבעל פה מורשים העדים שנכחו במתן הצוואה להפקיד אצל רשם הירושות.

הליך הפקדת צוואה ברשם הירושות

כאמור, הפקדת צוואה ברשם הירושות יכולה להיעשות על ידי המצווה בלבד, למעט מקרים של צוואה בעל פה. אחרי עריכת הצוואה יש להצטייד בתעודת זהות, לאתר את כתובת המשרד של הרשם לענייני ירושה על פי אזור המגורים, ובלשכת הרשם יש למלא בקשה כדי להפקיד את הצוואה. חשוב לדעת כי הפקדת הצוואה בלשכת רשם הירושות כרוכה בתשלום אגרה, ניתן לשלם את האגרה מראש  באתר שירות התשלומים הממשלתי או לשלם בכרטיס אשראי בעמדת התשלום במשרדו של רשם הירושות.

את הצוואה יש לסגור במעטפה, הרשם לענייני ירושה חותם אותה בשעווה ומטביע עליה חותמת של רשם הירושות. על המעטפה יש לרשום בברור את פרטיו של מפקיד הירושה ולציין את התאריך של הפקדת הירושה. המפקיד והרשם לענייני ירושה חייבים לחתום על המעטפה. לאחר מכן, הרשם לענייני ירושה שומר את הצוואה בכספת ועליו להעביר הודעה על הפקדת הצוואה למרשם הארצי שמקומו בירושלים, המפקיד מקבל אישור.

חשוב לציין כי רק המצווה יכול לקבל חזרה את צוואתו, הוא רשאי לקבל את הצוואה בכל עת. כדי לקבלה עליו לפנות לרשם לענייני ירושה, ויש לשלם אגרה. חשוב לציין כי למרות הוצאתה מהכספת אצל הרשם הדבר אינו מהווה ביטול צוואה והיא עדיין תקפה לכל דבר ועניין.

מדוע כדאי להפקיד צוואה ברשם הירושות?

הפקדת צוואה ברשם הירושות מבטיחה כי היא תישמר היטב מכל פגע, לאף אדם אין זכות לעיין בצוואה אלא אם קיבל היתר לכך מבית המשפט. במידה ואדם חושש כי ישפיעו עליו לרעה או יאלצו אותו לכתוב צוואה המנוגדת לדעתו, כדאי לפנות לעורך דין, להכין צוואה ולהפקידה אצל רשם הירושות.   

לאחר מותו של המצווה וכאשר מוגשת בקשה לצו ירושה או בקשה למתן צו קיום צוואה, בית המשפט יבדוק האם קיימת צוואה במרשם הארצי של הצוואות, והצוואה תועבר לעיון היורשים. כדאי לדעת כי קיים הליך הסתלקות מירושה לאחר מתן צו ירושה, הליך זה מחייב ייעוץ משפטי, לכן חשוב לפנות לעורך דין צוואות ויורשות המתמחה בנושא.    

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה