close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הרעת תנאי עבודה- איך מתמודדים עם זה?

מערכת שורשכה חשוון, תשעח14/11/2017

תנאי העבודה בישראל מעוגנים בחוק ויש לשמור עליהם. מה נקרא הרעה בתנאי העבודה ואיך להתמודד עם זה?

תגיות:
בתחילת הליך העסקה, נחתם חוזה בין העובד למעסיק. מטרת החוזה היא שמירה על הזכויות של העובד והמעסיק תוך פירוט עבודתו ותנאי העבודה של אותו עובד. על החוזה לפרט אודות סביבת העבודה, דרישות העבודה, מנהל העבודה, תנאים כללים, ושכרו החודשי / שעתי של העובד. החוזה שומר על תנאים הוגנים, כאשר לשני הצדדים ברור שבמידה ויפעל באופן מנוגד לחוזה, יכולות להיות השלכות לרעתו. חוזה זה יכול להשתנות במהלך העסקת העובד. בעוד שהרבה ממנו יכול להשתנות מבלי לפגוע באופן ישיר בעובד, קיימות מספר התחייבויות ששינוי בהם לרעה יחשב כפגיעה בתנאי העבודה. לפניכם מספר מקרים בהם מדובר בהרעת תנאי עבודה.

הלנת שכר
המעסיק מחויב לתגמל את העובד בשכרו לפי תכנון שמצוין בחוזה. אי עמידה בלוח זמני התשלום שמצוין בחוזה נחשב ל"הלנת שכר". מעבר לכך שהלנת שכר היא דבר לא חוקי, הלנת שכר ממושכת או הלנת שכר שחוזרת על עצמה היא סיבה מוצדקת לטעון של הרעת תנאי עבודה.

פגיעה בשכר
בחוזה מצוין שכרו החודשי  /שעתי של העובד. ישנם מספר מקרים בהם שכרו של העובד יכול להשתנות לרעה מבלי לפגוע ב"תנאי העבודה" (שינוי בתפקיד, ההדרות מעבודה, אי עמידה במספר שעות העבודה, ימי חופש או מחלה, ועוד...). במידה והייתה ירידה משמעותית בשכרו של העובד ללא סיבה מוצדקת, הדבר יחשב כהרעה בתנאי העבודה ובהרבה מקרים אפילו פגיעה ב- זכויות העובד ועילה לתביעה.

היחס בין המעסיק לעובדים
המעסיק מחויב לתת לעובד סביבת עבודה נעימה ככל האפשר. על המעסיק לתת יחס שווה בין לכל העובדים, ולכבד אותם. הדברים האלו לא תמיד קורים, בהרבה מקומות עבודה עובדים מסוימים מקבלים העדפה על אחרים שלא בצדק. קיימים מקרים בהם המעסיק מפגין זלזול אל מול חלק מהעובדים, ושימוש בשפה לא מכבדת. עובד שמתלונן באופן מוצדק על הדברים האלה יכול בנוסף לטעון להרעה בתנאי העבודה.

שינוי מקום העבודה
לפי ההסכם בין העובד למעסיק שמוגן בחוזה. העובד צריך להתייצב במקום ובזמן מוגדר כל תחילת יום עבודה. המעסיק לא יכול לשנות את מקום עבודתו של עובד באופן קבוע (במידה והמקום רחוק משמעותית מביתו של העובד) ללא סיבה מוצדקת (קידום, שינוי תפקיד, ועוד..) והסכמתו של העובד.

קיימים עוד מקרים רבים של הרעת תנאי עבודה ותמיד מומלץ במקרה של אי וודאות, להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה שמומחה לנושא.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה