close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תקע בשופר גדול לחרותנו

ישראל מרקס/ תחרות המאמריםטז כסליו, תשעד19/11/2013

בספרי הסוד מתואר דרך לימוד התורה לעתיד לבא כגמיע מהירה בקפיצות שלא כדרך הטבע. בימנו באמצעות המחשב מגלים רזים מפליאים בתורה

תגיות:

בשיר הכבוד אנו פותחים במילים "נפשי חמדת בצל ידך לדעת כל רב סודך"

הרצון לדעת הכל טבוע באדם משחר נעוריו , הסקרנות לחקור וללמוד עוד ועוד, מניעה את האדם להתקדם ולשאוף קדימה. כמבוגרים אנו יודעים שלדעת הכל זה בלתי אפשרי ועל אחת כמה וכמה לדעת את כל סודותיו של הקב"ה, ולכן מקובל לתת לילדים לשיר את שיר הכבוד . אך הצימאון לידע מפעם באדם.

מהפכת המידע החלה בעבר עט האדם למד לציר ולספר ולהעביר בעל פה את הידע שצברו הדורות שלפניו . אח"כ בני האדם למדו לכתוב , במצרים ובבבל הכתב התבסס על סימנים מוסכמים. כתב החרטומים וכתב היתדות התבסס על נתינת ציור


לכל מילה ומילה . בגלל הכמות האדירה של ציורים וסמלים רק הכהנים והשליטים יכלו לקרא את הנכתב. הידע היה נחלתם הבלעדית של הכהנים והשליטים. כבר אז הם ידעו שידע זה כוח ורצו לשמור את הידע אצלם, נח היה להם ששאר עמם יהיו נבערים ובורים וימשיכו להיות עבדים ועובדי אלילים." תכבד העבודה על-האנשים, ויעשו-בה; ואל-ישעו, בדברי-שקר" ( שמות ה,9 ).

אבותינו הביאו לעולם את כתב האלף בית, הקל ללימוד והעממי, עיקרו של כתב האלף בית , הוא ש-22 אותיות מסמלות את עיקרי ההגייה ואיתם מרכיבים את כל המילים שבעולם. כך שכל שכבות הציבור יכלו ללמוד קרא וכתוב. התורה ניתנה לנו בכתב מאת ה', "חרות על הלוחות " והתורה מצווה אותנו ללמד את בנינו ובני בננו ואף להשמיע את הבשורה על אחדות האל בכל העולם . התורה מצווה לנו לכתוב את דברי התורה על אבנים בכניסה לארץ בגלגל ובהר גריזים בשבעים לשון, כדי שכל אומות העולם יוכלו ללמוד אותה ולזכות בחרות המיוחלת, שהרי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

מהפכת הדפוס הפכה את הספרים , אוצרי המידע , לזמינים לקהל הולך וגדל. הידע שמתפשט בעולם מניע מהפכות ומבשר שינויים עמוקים כמו תקיעת השופר ביובל חופש ודרור לכל, שיויון זכויות ושחרור עבדים. האדם עומד על ערכו ומגלה באופן חופשי את רצונו. לא תמיד הרצון הוא חיובי לעיתים קרובות בני האדם רוצים רע , אך הרצון הוא מהות האדם ואותו עליו לתקן . השלב הראשון בתיקון הרצון הוא שבכלל האדם יוכל לרצות ולשאוף באופן חופשי.

גלגל מהפכת המידע הולך ומסתובב מהר יותר ויותר. עם המצאת אמצעי התקשורת האלקטרוניים ולבסוף המחשב והאינטרנט המהירות היא מסחררת. בלחיצת כפתור אנו יכולים להגיע לאין סוף מקורות ודעות. הגמרא דנה האם סיני , אדם הבקי בכל הספרות ההלכתית , עדיף או עוקר הרים, אדם שיודע להתפלפל ולהוציא דבר מתוך דבר, עדיף. הגמרא מגיע למסכנה שסיני עדיף משום "שהכל צריכין למרי חטיא "(ברכות סד') משום שהכל זקוקים לבעל החיטים. באמצעות האנטרנט הפכנו כולנו לסיני, בכל מכשיר סלולרי חכם ניתן לאפסן ספריות שלמות תוכנות חכמות מוצאות לנו את כל האזכורים של מילה מסוימת באלפי ספרים. אך האם אנחנו עוקרי הרים ? האם אנו יודעים לעבד את המידע הזה ולהגיע למסכנות הנכונות ? . הגר"א ידע בעלפה כמות עצומה של תורה שבעל פה ושבכתב. אך הגר"א ידע כיצד לעבד אותו ולהסיק ממנו חידושי תורה. הגר"א אמר שבחשיפת חידושי תורה מקרבים את הגאולה "ברזין דאורייתא אילנא דחיי יצאו מן הגלות. ויולד מושיע משה רבנו שהוא עתיד להתגלות על ידי לימוד רזין נהורא דאורייתא כמו שכתבתי לעיל כמה פעמים , וכל זה באלף החמישי בגלות זה " ( הגר"א על תיקוני הזוהר דף לו:) . אתגר גדול עומד בפני מחנכי דורנו והוא ללמד את הציבור כיצד לברור את הבר מן התבן , וכיצד להסיק את המסכנות הנכונות מתוך הררי המידה שהוא יכול להגיע אליו. גדולי הדור המשתמשים באמצעים הטכנולוגיים החדשים יכולים בעזרתם לחדש בתורה רבות ולקרב את הגאולה.

ככל המצאה חדשה ניתן להשתמש באמצעים החדישים לרע. כמו שהיין המשקה המובחר יכול לשמש להתמכרות להשתכרות ולניתוק. אך אנו יודעים שביהדות אנו מקדשים על היין בכל ארוע של קדושה כי אנו יודעים שניתן להפוך אמצעי זה לגורם מקרב ומעורר לעבודת ה'. גם ברשת האינטרנט יש סיטרא אחרה שאורב לצוד נפשות. עיקרו לטמטם את הלבבות ולסתום את מקורות הידע הם ממלאים את ראשינו בספם וגורמים לרבים להתמכר לריגושים חולפים . הציבור בכללותו מבין את הסכנות של גורמים אלו ולכן צריך לחנך להגנה מפניהם ולעוז רוחני להמנע מהם. מן הצד השני ראשי הקהל צריכים לחזק את החקיקה נגד צידי הנפשות הללו . על כגון זה אומר הרב קוק "בלא החוצפא דעקבא דמשיחא לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. רק ע"י התעבות ההרגשות שע"י החוצפא יהיה אפשר לקבל הארות שכליות עליונות מאד, וסוף סוף שהכל ישוב לתקון גמור " (אורות התחיה). בנית מנגנון חיסוני שינטרל את הרע שברשת האינטרנט יוכל לאפשר הפקה מירבית של הטוב הצפון בו. עלינו לחנך את בנינו ובנותינו שהנחש כרוך על עץ החיים והוא מנסה לשעבד אותנו ליצרים האפלים של אלימות מין ליצנות ולשון הרע.ועל כולנו למחוץ את ראשו ולהתרכז בעיקר הוספת ידע ולימוד.

למרות כל הנפילות התועלת מרובה מהסכנה. בספרי הסוד מתואר דרך לימוד התורה לעתיד לבא כגמיע מהירה בקפיצות שלא כדרך הטבע. בימנו באמצעות המחשב מגלים רזים מפליאים בתורה ע"י דילוגי אותיות וגמטראות של פסוקים שלמים. מילים מנחות והערות שוליים של גרסאות נשכחות, חושפים לפנינו עומקים חדשים ורזי עולם. בימנו אנו רואים כיצד הכלים לשיטות לימוד כאלו הולכים ונבנים. הקשיים הפיזיים שעמדו לפני אבותינו בבואם ללמוד תורה ולרכוש ידע על העולם כמעט נעלמו בימנו. התלמוד הירושלמי שבידנו, הרי הוא העתק של עותק אחד ששרד מהגלות הנוראה. וגם הוא לא חסר שיבושים. אך בימנו כל מאמר מודפס ומופץ באלפי עותקים לכל קצוות העולם. אם יש חשש הרי זה משעמום ועצלות שמכרסמים בנו. אך היכולת ללמוד פתוחה לפני כל מי שרוצה. אוטוסטרדת המידע זורמת וכל מי שרוצה להחכים יכול אם רק ירצה לדלות ולשתות. כל לומד יכול לגשת לספרי יסוד רבים לעיין בכתבי יד גנוזים. כל אדם יכול להשוות מקורות מידע שונים ולעמת אותם. שעורים בכתב בקול ובוידאו מוכנים לכל דורש וזמינים לכל.

העולם כולו צופה בנו ויכול ללמוד מחכמתנו והוא צמא ללמוד ולדעת ואין כאינטרנט להעביר את הבשורה הזו לכל קצוות תבל. כמו שהתורה שנכתבה על האבנים בגלגל ובהר גריזים, היתה כתובה בשבעים לשון כך גם הידע התורני צריך להיו מופץ לכל דורש בכל לשון וחינם. וכמו בסיפור על אותו היום בו העבירו את רבן גמליאל מנשיאותו, ונתוספו ספסלים רבים בבית המדרש. הרי שהאינטרנט מוסיף אלפי לומדים לקהילת לומדי התורה, חידושי תורה מתגלים ומופצים לכל, והתורה הולכת ומשתכללת והגאולה מתקרבת בעזרת גילוי רזי התורה.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה