close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בית יהודי הרי צריך להיות לו כל המצטרך! לא?

שי עזרן- ממני תנחניכו כסליו, תשעה18/12/2014

לא מובן כלל איך יכול להיות שיהודים מקיימים מצוות ועם כל זה יש להם קשיים ודוחק? מכיוון שישנה שנאה ופירוד בין יהודים ולכן הברכות נעצרות

תגיות:
הברכות הגשמיות של היהודים תלויות באם "תשמעו אל מצוותי" והכוונה למעשה המצוות בפועל כמו הנחת תפילין הדלקת נרות שבת וכדומה ולא על "מדרגות" בכוונות המצוות במוח ובלב. ולכן לא מובן כלל לכאורה איך יכול להיות שיהודים מקיימים מצוות בפועל ואם כל זה יש להם קשיים ודוחק בפרנסה? והמענה הוא מכיוון שישנה שנאה ופירוד בין יהודים ולכן הברכות נעצרות ולא מתקיימות בפועל.

                         (מאמרי אדמו"ר האמצעי הנחות  תקע"ז רכו).

עפ"ז יש לומר שכן הוא בבית היהודי, שאע"פ שמקיימים בית שומר תורה ומצוות, שזה הצנורות להמשיך כל המצטרך בגשמיות כאמור וכידוע ,אם כל זה יכול להיות  שמיכוון שישנו "איזה פירוד ודחיה" מסוימת בניהם, לכן המצטרך להם בגשמיות נעצר ולא מתגלה במציאות בפועל.

ובאמת מצינו (אגרות קודש ח"ד עמ' קצד) שהרבי מליובאוויטש  אמר במפורש לאיזה זוג שהיו צריכים להסתדרות בפרנסה בזה הלשון "בנוגע לפרנסה מוכרח שישרה השלום ביניהם וזה מוכרח שכל אחד יוותר  מקצת משלו ולא להכנס לנצחנות וכיוצא בזה..."

  ונסיים בדברי מסכת  עוקצין (בסופה)"לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום".
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה