close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בחירת שם לילד מבחינה תורנית

הרב אייל גריינרי סיוון, תשעג19/05/2013

קריאת שמות נכונים מבחינה תורנית ורוחנית היא נושא המעסיק רבים. הרב אייל גריינר מסכם עבורנו כללים חשובים בנושא זה!

תגיות:
רבות נכתב ונאמר אודות בחירת השם של האדם, משמעותו, הזמנים שבהם יש לשקול שינוי שם וההשפעה שיש לשמו של האדם על מהלך חייו.

במאמר קצר זה ננסה להציג מספר עקרונות יסוד בנושא ארוך ומרתק זה.

כבר בתורה עם בריאת האדם מספרת לנו התורה כי הוטלה המשימה על כתפי אדם הראשון לקרוא בשמות לכל המין והחי. וכפי שאפשר להבין מפשטי המקראות ומן הפרשנים שם אין כוונת התורה בקריאת שם טכני , אלא בקביעת שם המבטאת את מהותו ותפקידו של כל בעל חי בעולמנו.

מאז ועד היום האדם עסוק בקריאת שמות. כאשר לשיא מגיע האדם עם בחירת שמות לילדיו. וכפי שאנו מבינים גם פה לא מדובר

רק בקריאה טכנית, אלא הופעה של תפקיד ומהות לילד.

נתבונן לרגע בדברי האר"י הקדוש בעניין: " ונמצא, כי כאשר נולד האדם וקוראים לו אביו ואימו שם אחד העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן, כי אם הקב"ה משים בפיהם השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא, כמו שאמר הכתוב, אשר שם שמות בארץ"

נמצאנו למדים מדברי האר"י הקדוש עד כמה גדולה וחשובה מלאכה זו של קריאת שם לילד, ועד כמה מעורבים בעניין זה יותר מאשר חיפוש אחר שם קליט או אופנתי, אלא התערבות שמימית בלבוש של רוח הקודש המפעמת בלב ההורים.

לאחר שביארנו במועט את גודל המשמעות והאחריות בעניין, נציין למספר כללי יסוד השאובים מתורתנו הקדושה בעניין קריאת השמות:

1. בחירת שם בעל משמעות חיובית
בגמרא במסכת יומא דף פג מסופר על רבי מאיר רבי יוסי ורבי יהודה שהיו הולכים בדרך. "רַבִּי מֵאִיר הֲוָה דַיֵיק בִּשְׁמָא". רבי מאיר היה בודק את שמות האנשים לדעת את מעשיהם על פי משמעות שמותם, רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי לָא הַווּ דַיְיקֵי בִשְׁמָא. כאשר הגיעו לאיזה מקום וביקשו מקום ללון. נתנו להם. שאלו את בעל הבית מה שמו: אֲמַר לְהוּ: ,כִּידוֹר'. אָמַר להו רבי מאיר, שְׁמַע מִינָהּ, אָדָם רָשָׁע הוּא, דִּכְתִיב, (דברים לב) "כִּי דּוֹר תַּהְפֻּכוֹת הֵמָּה".
רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי הפקידו אצל בעל הבית הזה את כספם, כי הוא נראה להם צדיק וטוב. רַבִּי מֵאִיר החביא את כספו ליד בית הקברות, במקום שלא יחפשו אותו אנשים אחרים. אירע המקרה והמקום שבו החביא רבי מאיר את כספו היה ליד קבר אביו של אותו כידור הפונדקאי.
בלילה בא אביו של כידור ואמר לו שיש כסף ליד קברו בבית עלמין, בא אותו רשע לרבי מאיר וסיפר לו את החלום. אמר לו רבי מאיר שחלומות של ליל שבת אין בהם ממש. ליתר ביטחון הלך רבי מאיר ושמר את כספו עד מוצאי שבת. במוצאי שבת באו רבי יהודה ורבי יוסי לכידור וביקשו את כספם. אָמַר לְהוּ: לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם. אֲמַר להם רַבִּי מֵאִיר: למה לא בדקתם בשמו? אמרו לו רבי יהודה ורבי יוסי למה לא הזהרת אותנו? אמר להם רבי מאיר שהעניין הזה של השמות הוא לא דבר ודאי ומוחזק לגמרי, אבל בהחלט יש בו סיבה לחשש.
הלכו אותם חכמים ומשכו את כידור בדיבור, השקו אותו יין ושמו לב כי שפמו מלוכלך בעדשים. הלכו לאשתו ואמרו לה בעלך ביקש שתתני לנו את הכסף שהפקדנו אצלו, סימן לדבר שנתת לו הבוקר לאכול עדשים. כשהיא שמעה את הסימן הבדוק הזה – נתנה להם את הכסף שלהם והלכו לדרכם. כששמע אותו אדם כי חכמים הצליחו להערים עליו ולקחו את כספם חזרה הלך והרג את אשתו מרוב כעס. כאילו היא אשמה. מספרת הגמרא שבהמשך הדרך הם למדו חכמים מרבי מאיר לבדוק את בני האדם על פי שמותם.

2. ראוי שיהיה שם של אנשים הגונים
כדאי שהשם יהיה שם של אנשים טובים וישרי דרך. אם קוראים על שם אדם מסוים. ראוי לבחור אדם שהוא חיובי שומר מצוות. בעל מידות טובות וכד'.

3. קריאת שם על שם אדם טוב
אם חייבים לתת שם עם שם אדם שלא היה איש חיובי, כגון סבא או סבתא שהיו בעלי מידות רעות או שלא היה אנשים טובים עם הבריות. אפשר לכוון בעת קריאת השם על שם של צדיק שנקרא באותו שם.

4. להימנע מלקרוא בשם משונה ומיוחד
יש להימנע מלקרוא לבן או לבת שם שלא רגילים בו.

5. להימנע מלקרוא על שם אדם שנפטר בקיצור ימים או שהיו לו חיים קשים
יש להימנע מלקרוא לילד על שם אדם שהחיים שלו היו קשים או שהסתיימו בקיצור ימים או באופן טרגי.

6. אין לקרוא לבן בשם של בת ולא לבת בשם של בן.

7. להיזהר בקריאת שם המכיל אותיות משמות הקדש
מותר לקרוא בשם המכיל אחד משמותיו של הקב"ה רק אם הוא מופיע בתנ"ך. אך אין לקרוא בשם כזה כשאינו מופיע בתנ"ך.

8. כתיבת שם המכיל אחד משמותיו של הקב"ה
ניתן לקרוא לילד בשמות המכילים אותיות משמות הקב"ה באופן רגיל בלא חשש, ואין צורך להפסיק ע"י מקף וכדומה בין אותיות י' וה' או א'

9. לא לקרוא לילד בשמות של מלאכים, אלא אם כן זה שם ידוע
אין חשש לקרוא לילד בשם של מלאכים בתנאי שהם שמות שכבר מקובלים בעם ישראל כגון מיכאל רפאל אוריאל גבריאל וכד'. אבל אין לקרוא בשמות מלאכים שאין רגילים לקרוא בהם.

כפי שכבר אמרנו לעיל, כל הכללים הללו הינם בגדר המלצה כללית, ותמיד מומלץ להיוועץ עם תלמיד חכם הבקיא בעניינים אלו.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה