close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

משמורת ילדים בגירושין

מערכת שורשא כסליו, תשעז01/12/2016

הנושא של משמורת ילדים בגירושים כרוך לעתים במחלוקות קשות בין בני הזוג. כמה דברים שצריך לדעת

תגיות:

בתהליך גירושין יש לקבל החלטה בנושא משמורת ילדים, ובהעדר הסכמה בין


ההורים נדרשים בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לקבל החלטה בנושא החשוב. ההחלטה תתקבל בהתאם לערכאה המשפטית בה הוגשה התביעה הראשונה לגירושין. חשוב לציין כי הערכאה המשפטית נדרשת לקבל החלטה בנושא משמורת ילדים בהתאם לטובת הילדים, לאחר קבלת תסקיר סעד הניתן על ידי עובדת סוציאלית שמונתה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני. יש מקרים בהם בית המשפט ימנה מומחה על מנת לקבוע מסוגלות הורית.

טובת הילדים בראש

חשוב לדעת כי לאחר הגירושין ההורים נותרים אפוטרופוסים של הילדים, וחובתם לדאוג לצרכי הילדים הקטינים. כאשר בני הזוג מחליטים להתגרש, עליהם לקבל החלטה מי יהיה המשמורן של הילדים, כאשר לרוב ילדים עד גיל 6 יישארו אצל אמם, אלא אם הוחלט אחרת בגלל סיבות מיוחדות. בהסכם הגירושין נקבעים הסדרי ראייה המאפשרים לבן הזוג שאינו מקבל משמורת על הילדים לבקר את ילדיו, לארח אותם ולבלות עמם בהתאם להסכם.

ההורים יכולים להחליט על דעת עצמם בנושאי משמורת ילדים והסדרי ראייה, אך עליהם לקבל אישור מבית המשפט. בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני בוחן את ההסכם בין בני הזוג כדי לוודא כי מדובר בטובת הילדים – ראוי לציין כי גם לאחר אישור ההסכם על ידי הערכאה המשפטית שדנה במקרה, ניתן לשנות את ההחלטה משיקולים הנוגעים לטובת הילדים.

בעת הדיונים על הסכם גירושים בין בני הזוג יש לדון בנושא משמורת ילדים, ומומלץ להגיע להסכם המקובל על בני הזוג ולנסות למזער את הפגיעה בילדים ככל הניתן. במהלך הדיונים בין בני הזוג יש לדון בנושא משמורת והסדרי ראייה, כאשר לאחר הגעה להסכם יש לתת לו תוקף משפטי בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני, וחשוב להקפיד על ההסכם לטובת הקטינים.

נושא טעון רגשית

הנושא של משמורת ילדים בגירושים כרוך לעתים במחלוקות קשות בין בני הזוג – במקרים מסוימים האם תקבל את המשמורת ועל בני הזוג לקבל החלטה בנושאים כספיים ועל הסדרי ראייה שיאפשרו לאב לראות את ילדיו ולהיות חלק משמעותי בחייהם.    

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה