close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כמו שטיינזלץ- רק למשנה

מערכת שורשו כסליו, תשעו18/11/2015

"משנת רפאל" - פירוש חדש על ששה סדרי משנה - בגוף המשניות. לרב רפאל פרנסיס זצ"ל, ממצפה יריחו

תגיות:
המשנה היא יסוד התורה שבע"פ ותמציתה. אולם, המשנה לא זכתה ליחס היוקרתי של לימוד גמרא והלומדים זקוקים לתיווך ולסיוע בלימוד המרוכז. לאחרונה פורסם פירוש חדש למשנה המחולל מהפכה של ממש בלימוד משניות. מטרת פירוש 'משנת רפאל' ללמד את דברי המשנה בבקיאות, בזמן קצר ובהספק רב. סגנון הכתיבה והביאור שווים לכל נפש באופן בהיר, נקי ופשוט.

הביאור מקיף ומאיר עיניים המשולב בין מילות המשנה, לצד פירושו של רבינו עובדיה מברטנורא.

בתחתית העמוד -  פירושים, הרחבות,  וסיפור קורות חייהם של התנאים.

הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א: "ומשמיא
זכו ליה לחבר ביאור בהיר ונהיר בקיצור ובברירות, והוא מונח מודפס בין התיבות של המשנה בכתב קטן יותר, באופן שיכול אדם לקרוא המשנה בנעימה, ועיניו צופות בפירוש, ולבו מבין ושכלו קולט ומאיר, ועוד הוסיף פירוש רחב יותר שמודפס למטה להאיר עינים".

הרה"ג אביגדור נבנצל שליט"א: "נהנתי לראות את הביאור המסודר בתוך המשניות ובהערות מנגד סביב לאוהל מועד יחנו"                   

הרה"ג אורי כהן, ראש כולל 'מרץ' מבשרת ירושלים: "הפירוש הקצר, המשולב בתוך המשנה מאפשר ללומד להבין היטב את דברי התנאים מבלי להעיף עיניו מחוץ למסגרת המשנה, ובכך יש תרומה חשובה למשננים משניות 'בלכתך בדרך' וכד'... מו"ח הרב פנחס קהתי זצ"ל, זכה להאיר את המשנה לרבבות אלפי ישראל, בזכות כוונתו הטהורה והנקיה לעסוק ב'תורת חסד' – ללמוד וללמד תורה לשמה. רק זכות הציבור עמדה לנגד עיניו. אנו בטוחים ש'משנת רפאל' הוסיפה עוד נדבך חשוב להנחלת המשנה לדור, מוסיפה לו שמחה ונחת רוח במקום מנוחתו".

הרב יהודה זולדן, מפמ"ר תושב"ע בחמ"ד:  "הפירוש ענק בפשטותו. מדויק להפליא, מסביר בצורה בהירה את המשניות. אין זה דבר קל למצוא את המילים המדוייקות על מנת להסביר את המשנה בלי להכנס למחלוקות של פרשנים, פירוש "משנת רפאל" הצליח לעשות זאת בצורה נהדרת. רואים שהושקעה כאן חשיבה רצינית והיתה לו סייעתא דשמייא גדולה". 

כן נתנו הסכמות הרה"ג ישראל אביחי, הרה"ג אליהו חיים דורדק שליט"א ועוד 

פירוש משנת רפאל נכתב על ידי הרב רפאל פרנסיס זצ"ל איש צנוע ועניו שעסק בלילות ביגיעת התורה ובימים עמל בצרכי ציבור באמונה. המחבר (שהוא חתנו של המקובל רב הכותל הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל) נפטר עם סיום מלאכת הכתיבה בט"ו כסליו תשס"ט, יום פטירת רבינו הקדוש עורך המשנה. משפחתו וילדיו שלא ידעו האם סיים אביהם את מלאכת ההגהה, עמלו במהלך ששת השנים האחרונות בעזרת מערך ולווי של רבנים, תלמידי חכמים ואנשי מקצוע במלאכת העיצוב, העריכה ובהגהה של סט הספרים אשר קראו לו "משנת רפאל" על שמו של אביהם וזכו להוציאו לאור ביום אזכרת המחבר.

בהוצאת "משנת רפאל"  ת.ד 212  מצפה יריחו  טל: 03-5376771
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה