close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הפתרון המושלם - הלוואה לעסק

מערכת שורשכט אייר, תשעט03/06/2019

רוב העסקים זקוקים מעת לעת להלוואה לעסק כדי לקדם תחומי עשייה שונים לקידום עסקיהם

תגיות:
httpwww.shoresh.org.il הלוואה לעסק
חלק מהעסקים זקוקים למימון עבור פיתוח עסקי כמו רכישת מכונות למפעל, פתיחת חנויות חדשות או פיתוח מוצרים חדשים. עסקים נוספים זקוקים להלוואה לעסק עבור הון חוזר. המטרה היא שיוכלו להמשיך ולהתקיים כלכלית למרות מוסר התשלומים הירוד במשק שעלול במקרים מסוימים לגרום להם לקשיים כלכליים,
שלא אחת הובילו גם לקריסה של עסקים ולכן קיימת חובה ליצור מרחב ביטחון כלכלי שיגן עליהם בכספים המופקדים בחשבון או במסגרת אשראי התואמת את צרכי המערכת.

הלוואה לעסק
גורמים פיננסיים מציעים הלוואה לעסק בתנאים מסחריים אטרקטיביים שיקלו על הניהול השוטף של העסק. בין סוגי ההלוואות המובילים קיימות קרנות ממשלתיות המעניקות הלוואות בערבות מדינה לפרקי זמן ארוכים, בעמלות סבירות ובריבית הנמוכה ביותר במשק. כדי להקל על הלווה, קיימת גם אפשרות לשלם בששת החודשים הראשונים ריבית בלבד ללא תשלום קרן וכך לא קיימת בשלב הראשון מעמסה כלכלית על העסק.

לצורך קבלת הלוואה לעסק פונים לאחד הבנקים המסחריים המייצגים את המדינה כמו בנק אוצר החיל בנק המזרחי ובנק לאומי, ועדת האשראי שלהם בוחנת את מלוא הנתונים שהעביר בעל העסק הכוללים תוכנית עסקית, תקציב שנתי, דוחות רווח והפסד, פירוט תשלומים לרשויות המס בחודשים האחרונים ועוד. לאחר הסקת המסקנות מקבל נציג העסק תשובה לגבי הלוואה לעסק הכוללת את הסכום שאושר תקופת ההחזר, סך הבטוחות הנדרשות, עמלות, ריביות ועוד.

גיוס הלוואות נוספות
בנק הפועלים שאינו כלול בהסדר זה מציע קרן הלוואות מטעמו שתנאיה דומים לאלו של הקרנות בערבות המדינה ומלבד זאת קיימות קרנות פרטיות ופילנתרופיות שגם הן מציעות הלוואה לעסק בתנאים ייחודיים כמו לדוגמה קרן הפועלת עבור מפעלים ועסקים באזורי הפריפריה בצפון ובדרום המדינה.

מימון לעסקים מתחילים
נתון מהותי בפתיחת עסק חדש הוא קבלת מימון לעסקים מתחילים אשר יצור את הסביבה הכספית הנחוצה כדי להתניע את העסק ולהפעיל אותו בתחילת דרכו. המימון מאפשר לשלם את כל התשלומים הראשוניים כמו השכרת משרד או מפעל, רכישת ציוד כמו רכבים, מחשבים, מכונות לתעשייה וכו' .

פתיחת עסק ללא מימון לעסקים מתחילים תהיה פתיחה צולעת וקיים חשש שיהיה לכך אפקט שלילי על המשך הדרך אם לקוחות לא יהיו מרוצים מהמפגש הראשוני עם העסק החדש. אם השירות לא היה מושלם, היו חוסרים או איחורים באספקה, או כל סיבה אחרת שתיצור רושם מוטעה על ההתנהלות העסקית.
הוסף תגובה
httpwww.shoresh.org.il הלוואה לעסק
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה