close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

משכנתא מ-א' ועד בית חדש

מערכת שורשטז אדר ב, תשעד18/03/2014

שלל עצות לקבלת משכנתא, מה כדאי לעסוק ואיך לפתור בעיות

תגיות:

משכנתא הינה הלוואה ארוכת טווח המיועדת בעיקר למימון רכישת דירה, וזאת כנגד שעבוד הנכס לגורם הלווה. בדרך כלל בנקים המאושרים לכך הם המלווים כסף למשכנתאות, אך ניתן בהחלט לקבל הלוואות אלו גם מגופים פיננסיים חוץ בנקאיים. כל בנק או גוף אחר מציע מספר מסלולים לנטילת משכנתא, המשתנים מבחינת תנאי הקבלה, ההון העצמי הנדרש, אופן ההצמדה, גובה הריבית, נקודות היציאה ופריסת התשלומים. לכן, חשוב לערוך סקר שוק ולהשוות בין המסלולים השונים על מנת למצוא את הצעת משכנתא המתאימה לכם.

צבירת הון ראשוני עבור משכנתא
חשוב לדעת כי על פי הוראות בנק

ישראל, משכנתאות מכסות רק חלק מעלות הנכס המבוקש לרכישה, ושבמרבית המקרים הבנקים דורשים הצגת הון ראשוני הנע בין 30% ל- 40% משווי הנכס. הון זה ניתן לגייס במספר דרכים:

הון עצמי של מבקשי ההלוואה - נצבר במהלך השנים מחסכונות, מתנות, ירושות ואפיקי השקעה שונים.
הלוואה מבני משפחה - קבלת סיוע מהורים או קרובי משפחה אחרים שיכולים להלוות את ההון העצמי הנדרש.
הלוואה פרטית - מי שאין בידיו הון עצמי או סיוע מהמשפחה יכול בימינו לפנות לגורמים חוץ בנקאיים לקבלת הלוואה לכל מטרה, וכך ליצור את הון העצמי הדרוש לקבלת משכנתא.

בקשה לקבלת משכנתא
על מנת לקבל משכנתא יש למלא טופס בקשה, ומלבד הון ראשוני צריך להציג גם תעודת זהות תקפה ו- 3 תלושי שכר אחרונים עבור שכירים, ובעוד שעצמאיים נדרשים להציג דוחות מס של השנה האחרונה מאושרים על ידי רואה חשבון.
בנוסף לכך, יש להגיש תדפיס של תנועות חשבון עובר ושב, וחוזה עבור רכישת הדירה כולל נסח טאבו.

פתיחת תיק להלוואת משכנתא
במידה ואושרה הבקשה לקבלת משכנתא על ידי הבנק, ייפתח למבקש תיק הלוואה. לשם כך יש להסכים למספר הליכים נוספים:

העמדת בטחונות לבנק הכוללים בין היתר ייפויי כוח, ושטר משכנתא שמשעבד את הנכס הנרכש לטובת הבנק. .תשלום לשמאי מקרקעין המעריך את שווי הנכס, ואשר על פי הערכתו ייקבע גובה ההלוואה המאושר. ערבים - יתכנו מצבים בהם הבנק ידרוש ממבקש ההלוואה להעביר ערבים כתנאי לקבלתה.

.בחירת מסלול משכנתא
בקשת אישור למשכנתא כדאי להגיש למספר הבנקים, ועם אלו שאישרו את הבקשה יש לנהל משא ומתן על מנת להשיג את מסלול המשכנתא הנכון ביותר עבורכם. כאמור, המסלולים נבדלים זה מזה בסוג הצמדתם, בריבית הנדרשת, בנקודות היציאה ובאם הן כרוכות בעמלות, וכן בגובה הריבית, בגובה ההחזר החודשי ובמשך פריסת התשלומים. ניתן לבחור במסלול אחד, או לחילופין ליצור תמהיל מהמשלב בין מספר מסלולים שונים. יש לציין כי בחירת המסלול מושפעת ממצב השוק ומהנתונים הפיננסיים והאישיים של כל מבקש הלוואה. בימינו בוחרים אנשים רבים לפנות ליועצים חיצוניים המסייעים בבניית תמהיל המשכנתא הטוב ביותר, ובניהול משא ומתן מול הבנקים לצורך קבלתו בתנאים מיטביים.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה