close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

רבנות מהדרין ובד"צ בכשרות עופות

מכון כושרותכג תשרי, תשעד27/09/2013

האם עופות שנפסלו מהשגחת הבד"צ עוברים לרבנות מהדרין באותה משחטה?

תגיות:

לאחרונה עלה לדיון נושא כשרות העופות, באותן משחטות אשר בהן מתבצעות גם שחיטה של בד"צ.

בין השאר, הושמעה טענה, כאילו העופות הנשחטים ע"י משגיחי הבדצי"ם, ונמצאים לא ראויים, מועברים ל"כשרות רבנות מהדרין" של אותה משחטה, אנו עורכים בדיקות, משך כמה שנים, באותן משחטות.

העובדות כדלהלן:

א. העופות המגיעים לשחיטה המהודרת יותר, על הסף, הן עם פחות חששות כמו "נפולה", פיקוח על זריקות וכד'.

העופות הללו נבדקים עוד בלולים, לול שנמצאו בו עופות ברמת גידול ירודה, אינם נלקחים כלל לשחיטה.

ב. מעשה השחיטה, קצב השחיטה, הפיקוח על הסכינים,

מנוחה לשוחטים, בדיקות צומת הגידים ועוד, כל אלו נעשים באותן עופות ברמה הגבוה ביותר. כאשר בבדיקה מגלים עוף פסול, הוא מועבר למכירה לסוחר גוי, שיש לו אישור לשווק טריפות לנוכרים בלבד.

אכן, עוף שנמצאה בו פגימה קלה, כגון בריאות, שאינה פוסלת אותו, אך הבד"צ לא מאשר זאת, עוף כזה מועבר למסלול של "רבנות מהדרין".

לסיכום: עד היום בדקנו מספר משחטות, וביניהם:

1)משחטת הוד חפר.

2)משחטת עוף הבירה- מעלה אדומים.

זו רשימה חלקית של משחטות, עליהם הננו יכולים להמליץ, ובהם קיימות שתי רמות שחיטה: רמת "חלק"-בד"צ, ורמת "רבנות מהדרין". גם עופות אשר הועברו מהבד"צ לרבנות, הם ברמה גבוהה של כשרות, ולכל היותר יש בהם פגימה קלה, שאינה מבטלת את כשרות המהדרין שלהם.

במשחטות הללו - העלאת החשש שעופות ברמה ירודה עוברים ל"רבנות מהדרין", אין לה רגלים במציאות.

 

לרשימת המומלצים לחצו כאן

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה