close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מימוש עצמי תוך שמירה על זהות יהודית

אתר הקורסיםכז תשרי, תשעב25/10/2011

האם המימוש העצמי סותר את ההלכה? האם אפשר לפעול מתוך האני ולשמור על רמה דתית גבוהה?

תגיות:

בתקופת קום המדינה והפרחת השממה, התאפיינו האנשים בלהט קולקטיבי, במטרה עילאית שהובילה אותם למשימה משותפת, תוך ויתור העצמי והאנוכיות של הקדמה האישית. גישה זו, הביא את שכרה והובילה להקמת המדינה, אותה אנחנו מכירים היום. במהלך השנים, כשהמדינה כבר עומדת על תילה נעלמה אותה גישה ונכנסה גישה חדשה, העוסקת


במימוש עצמי ופחות ברצון להעצמה קולקטיבית, דבר שבסופו מביא לתהיות לגבי עתיד הזהות היהודית?

מימוש עצמי בתור "אני" במרכז
גישה חדשה, מנשבת ברוח הקדמה, שהגיע מהמערב, במהלך השנים. גישה שרק הולכת ומתעצמת ככל שעובר הזמן. גישה העוסקת במימוש העצמי, תוך דגש על "האני" במרכז, כשהמטרה הסופית היא הגשמת חלומות ומימוש אישי, שלא נוגע לקולקטיב. יותר ויותר צעירים, הפונים ללימודים כיום נוהגים בשיטת חינוך, שמטרתה להגשים את עצמם, תוך פיתוח העצמי ומימוש היכולות התמונות בכל אחד מהם. גישה זו נובעת בעיקר מתוך הגישה החינוכית, הנלמדת בבתי הספר, שקובעת את העובדה, שהתלמיד הוא במרכז, תוך זלזול במעמד המורה ובחומר הלימוד. מנקודת מבט דתית פילוסופית, ניתן להגיד שגישה זו אומנם מעודדת את התלמידים להצליח ולהגשים את עצמם, אך מנקודת היבט שונה ואנוכית, תוך התחשבות בצרכים הבסיסים של עצמם, בלי ראייה רחבה יותר על הסביבה או החברה. דבר שיכול להוביל בסופו של דבר להידרדרות, מבחינה מוסרית ודתית. הרי אם כל אחד מאיתנו, יחשוב על הקידום העצמי שלו, מה יהיה גורלה של החברה והקהילה, האם היא תמשיך להתקיים, או שכל אדם יתנהג לאחר כזאב, דבר שלצערנו כבר מתממש במציאות החילונית.

מימוש עצמי מתוך עילוי עצמי
אין איסור לגבי מימוש עצמי, מבחינת ההלכה, ההפך על פי ההלכה, אנחנו מצווים לממש את עצמנו השאלה העומדת בפרק, היא הדרך הנכונה, למימוש עצמי. על פי הרבי מליובאוויטש: "שהנברא, בכוח עצמו אינו יכול להגיע למעלה משורשו ומקורו", כלומר מימוש עצמי, לא יכול להגיע מחינוך שטחי ואנוכי, אלה מתוך מחשבה כיצד להוביל את התלמיד לעילוי עצמי, שהוא מעבר למימוש העצמי הבסיסי, שנתון כולו בראייה של הפרט והארצי. חינוך המניע לעילוי עצמי, נעשה על ידי גישה, שמעודדת את המורים לאתגר את התלמידים, מבחינת הבנתם הפיזית של התלמידים, לראייה רחבה יותר, עילאית יותר, שהיא מעבר לדברים הנראים בעין. העילוי העצמי של התלמיד, יביא בסופו של דבר גם להגשמה עצמית, אך מהיבט אחר ורחב יותר, תוך התעמקות והבנה ברצון ההלכה היהודית. התלמיד יגיע למימוש עצמי, תוך שמירה על ערכים יהודיים ורצון לעשייה טובה, שלא תמנע ממנו להגשים את עצמו, ההפך הוא הנכון, הדבר יעודד אותו במעשיו וינחיל את דרכו, מתוך התעלות עצמית אמיתית. מימוש עצמי, הנובע ממניעים אנוכיים, אומנם יקדם את התלמיד לרמה מסוימת אך הרמה הזו תהיה בינונית, כך שהתלמיד לא באמת יממש את עצמו. מימוש עצמי, עם תוספת של רצון לעילוי עצמי, שהוא מעבר למימוש העצמי, יוביל לברכה בדרכו ויקדם אותו לעבר אפיקים של קדמה אמיתית ורוחנית.

המאמר נכתב באדיבותו של אתר הקורסים המקיף בישראל

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה