close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

פתיחה

הרב ערן מרגליתכב ניסן, תשפא04/04/2021
פרק א מתוך הספר צניעות ושמירת הברית בדורנו
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק א מתוך הספר חינוך לצניעות ושמירת הברית בדורנו

תגיות:
חינוך לצניעות ושמירת הברית בדורנו
 
פרקים נבחרים מתוך ספר 'מתבגרים יחד'
 
לאבות ומחנכים של בנים מתבגרים
 
ערן משה מרגלית

****
 

ליקוט וכתיבה: הרב ערן משה מרגלית. ירושלים.

עריכה לשונית: מורי'ה בן חמו [email protected]

עיצוב גרפי: סטודיו חני בן אהרון.

© כל הזכויות שמורות למחבר. לידת הספר והפצתו היו כרוכים בהוצאות מרובות, על מנת לאפשר לכל אחד ללמוד בספר הוא מופץ במהדורה דיגיטלית מחולקת, במחיר סמלי.

רכישת הקבצים הינו בתנאי השמוש הבאים:

מותר להעתיק ולהדפיס את הקובץ לשימוש פרטי.

אין להעביר הלאה את הקובץ.

אין להעתיק, להפיץ, להעלות את החומר או חלקים ממנו - בכל דרך שהיא לכל אתר ו/או מאגר מידע ללא אישור בכתב מהמחבר.

ניתן לרכוש את שאר פרקי הספר ובהם דפי לימוד ללימוד משותף עם  הנערים/תלמידים בנושאים שונים של גיל ההתבגרות.

ניתן בכל רכישה של קובץ להדפיס עד 30 עותקים ממנו ללימוד חד פעמי עם התלמידים.
 

דואר אלקטרוני: [email protected]

אתר הספר המלווה את המהדורה

http://mitbagrim1.mishkanshalom.com

 
להזמנת שיחות והרצאות בנושא התבגרות והדרכה בנושא שמירת הברית – להורים, צוותי חנוך ונערים. וכן להזמנת ספרים.
אנא צרו קשר באמצעות כתובת המייל:  [email protected]
 
תגובות לדברים, רעיונות לנושאים ומקורות נוספים וכד', יתקבלו בברכה במייל.
 
לתרומות שיאפשרו את הפצת הספר ומהדורות נוספות, לתרומות לקידום אתר אינטרנט ותמיכה בקבוצות לימוד – נא לפנות באמצעות כתובת המייל.
 

דברי פתיחה למהדורה הדיגיטלית לאבות ומחנכים
במהדורה זו לוקטו מתוך הספר "מתבגרים יחד" – החלקים העוסקים באופן ישיר בנושא צניעות ושמירת הברית.

מטרת חיבור זה להציג מתוך תורה, משנה חינוכית בנושא זה, שלרוב רבה בו המבוכה, ולתת כלים מעשיים ללימוד ושיח עם הבן בנושא.

מהדורה זו כוללת שלושה חלקים מרכזיים:

א. פרקים לאב ולמחנך.
ב. פרק המיועד לבן ובו מכתבים ומקורות לעידוד והתמודדות עם הנושא.
על אף שהדברים בפרק מכוונים לבן, הלימוד בפרק מוסיף ומשכלל את הגישה הנכונה לנושא, ולאחר מכן ניתן להפנות את הבן לקריאת הדברים ו/או להעביר את תוכן הדברים במהלך שיחה עם הבן.
ג. פרק ז' מתוך הספר, 'שמירת הברית'. הפרק מכיל דפי לימוד ללימוד ושיח משותף עם הבן, בצורה של מקורות ושאלות לדיון בנושא שמירת איבר הברית ואיסור הוצאת זרע לבטלה.
הפרק פותח בדיון העקרוני מדוע נכון לעסוק בנושא זה בדורנו, לאחר מכן נלמדים מקורות האיסור והלכותיו וכן מתבאר מדוע חכמים החמירו באופן מיוחד באיסור זה. לאחר מכן הפרק עוסק באפשרות התשובה מחטא זה ובדרכי התשובה ממנו. הפרק מסתיים בנושא ראיית קרי.
בשאר פרקי ודפי הלימוד של הספר 'מתבגרים יחד' הובאו נושאים נוספים המשלימים את העיסוק בנושא הצניעות ושמירת הברית - בסיום מהדורה זו הובאה סקירה שלהם.
[פרקים אלו ניתנים לקריאה והורדה בנפרד].
בהצלחה
ערן משה מרגלית, ירושלים
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה