close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תוכן ענינים

הרב ערן מרגליתכב ניסן, תשפא04/04/2021
פרק ב מתוך הספר צניעות ושמירת הברית בדורנו
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק ב מתוך הספר חינוך לצניעות ושמירת הברית בדורנו

תגיות:
מתבגרים ביחד
תוכן ענינים:

א.  הסכמות והקדמות.
ב.  איסור הוצאת זרע לבטלה ותיקונו – דגשים חינוכיים, ביאור חומרת העוון ואפשרות התשובה ממנו.
ג.  הדרכה לקיום שיחה מרוכזת וממוקדת בנושא צניעות ושמירת הברית בשילוב כלים ועצות מעשיות.
ד.  זהירות בכבוד הבן – מאמר קצר זה מופנה להורים והוא עוסק בצורך להכיר בתהליכי הצמיחה והגדילה שעובר הבן, לחנכו מתוך כבוד בהתאם להתפתחותו, ולאהוב את הבן גם במצבים שבהם הוא מתרחק.
ה.  ביאורי מושגים – בחלק זה מוסברים מספר מושגים מרכזיים בנושא איבר ברית המילה. מומלץ תוך כדי הלימוד בנושאים הקשורים לכך (בעיקר בפרקים 'מצוות ברית המילה' ו'שמירת הברית') לשלב הסבר על מושגים אלו ולוודא שהבן יודע את הדברים.
ו.  מקרים ותגובות בחיי הנער המתבגר – לדיון משותף - מכיל מספר 'סיפורי מקרה' קצרים, המאפיינים מצבים שונים בתקופת גיל ההתבגרות ומהווים מצע לדיון משותף כיצד על הבן להתנהג ובמה עליו לבחור. חלק זה מתאים במיוחד בעת לימוד קבוצתי מוּנחה (כדוגמת 'שעת מחנך' או 'אבות ובנים').
ז.  מכתבי התמודדות ודרכי תשובה לבן בנושא שמירת הברית.
     1)  מכתב מהרב יעקב קנייבסקי זצ"ל, 'הסטייפלר'
     2)  שבע יפול צדיק- מכתב מהרב הוטנר זצ"ל, ה'פחד יצחק'
     3)  לקט מתוך הדרכותיו של הרבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל ‏, הרבי מלוּבָּבִיץ' (חב"ד)
     4)  דברי ה'מדרש תלפיות' בעניין אפשרות התשובה
     5)  מכתב אישי לבן המתמודד וצרור עצות
     6)  מכתב אישי: "הדרך להצלחה - אני משפיע"

ח. פרק שמירת הברית מתוך הספר מתבגרים יחד
     1)  שמירת הברית א – פתיחה, דף לימוד מספר 45
     2)  שמירת הברית ב - מקור האיסור, דף לימוד מספר 46
     3)  שמירת הברית ג - הסוגיה במסכת נידה, דף לימוד מספר 47
     4)  שמירת הברית ד - הלכות שמירת הברית, דף לימוד מספר 48
     5)  שמירת הברית ה - ביאור חומרת האיסור, דף לימוד מספר 49
     6)  שמירת הברית ו - בונים את המחר – מתכוננים לזוגיות טובה, דף לימוד מספר 50
     7)  שמירת הברית ז - תשובה על הוצאת זרע לבטלה, דף לימוד מספר 51
     8)  שמירת הברית ח - מרעיבו – שבע, משביעו – רעב, דף לימוד מספר 52
     9)  שמירת הברית ט - ראיית קרי, דף לימוד מספר 53
     10) שמירת הברית י – סיכום, דף לימוד מספר 54
דפי לימוד נוספים למיטיבי לכת:
  • איך מתגברים על הרהורים
    • דור המבול
    • החסד הנסתר בראיית קרי
ט. סקירת שאר פרקי הספר מתבגרים יחד ומסלולי הלימוד בו.
י. נספח: אסופת מקורות מכתבי מרן הרב קוק זצ"ל בנושא ברית מילה ויצר המין.
יא. סיום - "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" ופניה להיות שותפים.
יב. רשימת ספרים ואתרים בנושא
.


הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה