close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

סקירת מאקרו חודשית – ישראל

מערכת שורשה אייר, תשעד05/05/2014

סקירה פיננסית חודשית בשיתוף עם IBI, בית השקעות. סקירה פיננסית לחודש מאי

תגיות:

- הריבית לחודש מאי צפויה להישאר ללא שינוי ברמה של 0.75%.

- המשך תהליך צמצום הרכישות בארה"ב. 

- יציבות יחסית בשע"ח, עלייה באינפלציה בהתאם להערכות ב-2 המדדים האחרונים וסביבת פעילות סבירה צפויים להוות הגורמים העיקריים שיתמכו בהחלטה זו.

- במבט להמשך השנה עדיין הסתברות לא מבוטלת להפחתת ריבית נוספת על רקע מרווח ביטחון צר בכל הנוגע לשע"ח, אינפלציה.

- החלק הארוך של העקום השקלי ממשיך להתאפיין בתמחור אטרקטיבי ביחס לחלקים הקצר והבינוני.

הריבית לחודש מאי צפויה להישאר להערכתנו ללא שינוי. אמנם סביבת המאקרו הגלובלית לא מראה בשלב זה את ההתאוששות המצופה אך מנגד לא נרשמה גם הידרדרות. כל עוד הפד ממשיך עם צמצום הרכישות, הועדה המוניטארית רואה בכך סיגנל חיובי לכלכלה האמריקאית, כך שהלחץ להפחתת ריבית נוספת יורד.

המידע מוגש בחסות: IBI בית השקעות המספק שירותי: מסחר עצמאי, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל ועוד

הריבית לחודש מאי צפויה להישאר ללא שינוי- עדיין סבירות לא מבוטלת למהלך הפחתה נוסף במחצית השנייה של השנה

מבחינת הפעילות המקומית, נתוני הסחר האחרונים הציגו תמונה מעורבת. מחד, נתוני יבוא הצריכה בלטו לחיוב בחודשים האחרונים ולאחרונה נרשם שיפור מסוים גם ביבוא חומרי הגלם.

מנגד, נבלמה התאוששת ביבוא מוצרי השקעה ובמיוחד בלטו לרעה נתוני היצוא האחרונים. במרץ, נרשמה צניחה ביצוא התעשייתי, כאשר בנתוני היצוא ללא תרופות (הפחות תנודתיים) מדובר בירידה שנייה ברציפות ובמצטבר כ-15% בחודשים האחרונים. פעילות היצוא הראתה סימנים חיוביים בין החודשים אוקטובר 2013 לינואר השנה וזאת לאחר צניחה ברביע השלישי של 2013. הירידה בחודשיים האחרונים בהחלט מדאיגה בהתחשב בכך שהפעילות התעשייתית בארה"ב ובאירופה, כפי שהיא עולה ממדדי מנהלי הרכש עדיין נמצאת בשלב התרחבות. מנגד סביר כי ההתמתנות בצמיחה המשקים המתעוררים והשפעה בפיגור של התחזקות השקל עושים את שלהם ופועלים להתמתנות היצוא.

מדד מנהלי הרכש המקומי מיישר קו עם התמתנות הפעילות התעשייתית כאשר ירד במרץ ל-48.9. מדד מנהלי הרכש לתעשייה התאושש בין החודשים דצמבר 2013 –פברואר 2014 ואף הגיע לרמת 50 הנקודות בפברואר לאחר ששהה 9 חודשים ברציפות מתחת לרמה זו.

מבחינת האינפלציה, השינוי במדד המחירים לצרכן בחודשיים האחרונים היה בטווח ההערכות המוקדמות וזאת בניגוד לסדרת ההפתעות כלפי מטה בחודשים נובמבר-ינואר. עם זאת, סביבת האינפלציה מוסיפה להיות נמוכה כך שהמדד ללא פירות וירקות וללא דיור נע סביב 0.5% בלבד. לפיכך, המדדים האחרונים לא מחייבים תגובה מצד המדיניות בשלב זה, אך סביבת האינפלציה הנמוכה לא מותירה מרווח ביטחון משמעותי למדיניות במקרה של ירידת מדרגה נוספת באינפלציה.

יציבות בשע"ח של השקל- שע"ח הנומינאלי אפקטיבי התייצב בחודשים האחרונים לאחר הייסוף שנרשם ברביע האחרון של 2013. עם זאת, מדובר בהתייצבות ברמות נמוכות מאוד של שע"ח כך שגורם זה ממשיך לתמוך במדיניות מרחיבה בין אם ע"י רכישות ובין אם במניעת עלייה בפערי הריביות בין ישראל לארה"ב וגוש היורו.

אין בפרסום זה ובכל הכלול בו משום דבר פרסומת הפרסום מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי צדדים שלישיים כלשהם בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. פרסום זה הינו חומר מקצועי מסייע בלבד ואין לראות במידע המוצג בו כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך פרסום זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. פרסום זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש )או למכור( את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. IBI בית השקעות, עובדיו וחברי הדירקטוריון שלו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על פרסום זה. בית השקעות אי.בי.אי. מחזיק וסוחר עבור לקוחותיו ועבור עצמו בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים העשויים להיות מסוקרים בפרסום זה, כולם או חלקם, והוא עשוי לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים האמורים. פרסום זה הינו רכושו של IBI בית השקעות ואין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או לפרסם בכל אופן פרסום זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, של IBI בית השקעות

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה