close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

סקירה פיננסית חודשית מבית IBI בית השקעות

מערכת שורשכה חשוון, תשעה18/11/2014

בישראל- האינפלציה ממשיכה לצנוח, אך הריבית עדיין נותרה על כנה...לעת עתה

תגיות:
מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר הצביע על ירידה של כ- 0.3%. ירידה זו מתווספת לקצב אינפלציה שנתי אל מתחת לרף ה- 0%, קרי דפלציה בשוק המקומי (לראשונה מאז טרום משבר הסאב-פריים בתחילת שנת 2007). בניכוי סעיפי הדיור ו-פריות וירקות, המצב אפילו מדאיג יותר. למעשה ללא סעיפים אלו אשר דוחפים את המדד כלפי מעלה, שיעור האינפלציה נמצא בטריטוריה שלילית כבר כמה חודשים רצופים. בבחינת תנועת המדד, נשאלת השאלה הרווחת בקרב האנליסטים - האם מדובר על שינויים מבניים או מחזוריים ? במילים פשוטות – האם מעיב על האינפלציה מצב שוק מבני אשר דורש טיפול אגרסיבי של מקבלי ההחלטות, או

שמא דווקא בגין שינויים נקודתיים לתקופת זמן מסוימת. כיום קשה להתעלם מ"תכונות" שוק מבוססות כגון יוקר המחייה, שחיקת השכר הראלי, העלאת שיעורי המס על שלל סעיפים מרכזיים, התנהגות צרכנית מודעת, גידול באי השוויון במשק וכו'. תכונות אלו מגדילות את ההנחה בשוק כי שינויים הקובעים את קצב האינפלציה בישראל הינם מבניים ובכך, סוגיית האינפלציה אכן הופכת אט אט לסוגיה מהותית ביותר.

הסעיף "הפיקנטי" ביותר הינו סעיף המזון. בימים בו "מחאת המילקי" תוספת תאוצה מעניין לראות ירידה בסעיף זה של כ- 1%. ירידה בסדר גודל זה מזכירה את הנתונים שראינו בשיא המחאה החברתית בשנת 2011. קשה לצפות את כיוון המחאה הנוכחית, אך ללא ספק הרעש הציבורי בתוספת לחצים רגולטוריים וירידה במחירי הסחורות בשנה האחרונה עלולים להוריד את יותר סעיף זה. אגב חשוב להדגיש, כי בימים בו היצרנים ורשתות השיווק ניסו להסביר את עליית המחירים כפועל ישיר לעליית מחירי הסחורות בעולם, מעניין לראות כי למרות חיתוך של כ- 50% במחירי הסחורות בשנה האחרונה, טרם ראינו הורדת מחירים מצרפית מסיבית של 2 שחקנים אלו. עובדה זו מדגישה עוד יותר את זעקת הציבור לגביית מחירים מופרזת הנובעת מחוסר תחרות (דווקא יותר בשוק היצרנים), ופעילות רגולטורית לא מורגשת ולעת עתה גם לא אפקטיבית.

הריבית לחודש נובמבר נותרה ברמה של 0.25%. ניתן לומר כי הכרזת הריבית של בנק ישראל לא הפתיע יתר על המידה, אם כי לפני ההכרזה היתה תחושה בקרב חלק מהאנליסטים על הורדת הריבית בכ- 10-15 נ"ב. תחושה זו עודנה מרחפת מעל השוק, כאשר מעבר למכשיר הריבית ייתכן ובנק ישראל ישיק תוכנית הרחבה, כפי שראינו בשנים האחרונות מהפד' וה-ECB. ביסוס להשערה זו של לא מעט אנליסטים הינה בחינת לשון הודעת ב"י בהתכנסויות הוועדה המוניטרית האחרונות. בפרסום האחרון להכרזת ריבית נובמבר, הוועדה הדגישה כי הותרת הריבית הינה המשך מדיניות מוניטרית להחזרת שיעורי האינפלציה לרמה של 1% עד 3% במהלך 12 החודשים הקרובים, ותמיכה בצמיחת המשק תוך שמירה על יציבות פיננסית. עוד הודגש בפרסום ההודעה, כי תוואי הריבית תלוי הן בסביבת האינפלציה והן בסביבה הבינלאומית, בדמות שיעורי צמיחה ומדיניות מוניטארית של בנקים מרכזיים ברחבי העולם. נקודת האור המובהקת ביותר הינה פיחות השקל. היחלשות המטבע בכ- 2.8% במהלך החודש האחרון, מצטרפת לירידה של 4.1% מתחילת השנה, אשר תורמת הן לחיזוק האינפלציה והן לשיפור המגזר הסחיר בכלל וכמובן מגזר הייצוא בפרט. לסיום יש להתעכב על המשפט המסכם של הוועדה – "הוועדה המוניטרית סבורה שהשפעות הפחתות הריבית האחרונות, שהביאו את הריבית לרמה של 0.25%, טרם באו לידי ביטוי מלא בפעילות ובאינפלציה, ולאור זאת החליטה להותיר החודש את הריבית ללא שינוי." ניתן להעריך כי לוליי השפעת פיחות השקל, לחצי השוק להורדה נוספת של הריבית היו גבוהים הרבה יותר. על כן, עצם ירידת ערך המטבע מעניקה מרווח פעולה לוועדה להמשיך לבחון את השוק המקומי יחד עם החלטות ריבית עתידיות בשווקים הבינלאומיים. יחד עם זאת, תמונת המצב לאינדיקטורים המובילים (תעסוקה, דיור, אשראי וכו'), ממשיכה להציג מגמה מדאיגה, כאשר ייתכן ומכשיר הריבית (למרות לשון ההודעה) אינו מציג כל כך את עוצמת השפעתו, לפחות לא כרגע.

מידע פיננסי עדכני נוסף באתר IBI המוביל מבין בתי ההשקעות בישראל. מתמחה בניהול תיקים, פנסיה, מסחר עצמאי ועוד שירותים פיננסים

אין בפרסום זה ובכל הכלול בו משום דבר פרסומת הפרסום מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי צדדים שלישיים כלשהם בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. פרסום זה הינו חומר מקצועי מסייע בלבד ואין לראות במידע המוצג בו כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך פרסום זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. פרסום זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש )או למכור( את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. IBI בית השקעות, עובדיו וחברי הדירקטוריון שלו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על פרסום זה. בית השקעות אי.בי.אי. מחזיק וסוחר עבור לקוחותיו ועבור עצמו בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים העשויים להיות מסוקרים בפרסום זה, כולם או חלקם, והוא עשוי לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים האמורים. פרסום זה הינו רכושו של IBI בית השקעות ואין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או לפרסם בכל אופן פרסום זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, של IBI בית השקעות
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה