close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

רוב תביעות ביטוח החובה מסתיימות בפשרה

מערכת שורשכו תמוז, תשעד24/07/2014

אגף שוק ההון במשרד האוצר חשף לאחרונה נתונים על אופן הטיפול של חברות הביטוח בתביעות של המבוטחים. נתונים מעניינים

תגיות:
ביטוח חובהביטוח רכב- מתוך אתר ביטוח ישיר
צילום: יח"צ החברה

אגף  שוק  ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסום את  מדד תביעות שוק הביטוח בישראל. הנתונים מפורסמים אם כן במסגרת מדיניות האגף להגברת השקיפות ושיפור השירות של חברות הביטוח לטובת המבוטחים. בשלב זה, לא ניתן עדיין לדעת את זהות כל החברות והאופן בו הן מטפלות תביעות המבוטחים, אך כן ניתן לומר כי המידע המוצג נועד לספק מידע על אופן הטיפול של חברות הביטוח בתביעות של המבוטחים. המידע שנותר חסוי, נועד ככל הנראה למנוע ממאוכזבי חברות ביטוח מסוימות לעזוב את החברה עקב פרסום התוצאות ולעבור לחברות מתחרות.

הנתונים שהתפרסמו מתייחסים לשנה הקודמת, והם רלוונטיים לביטוחי הרכב: ביטוח חובה, ביטוח מקיף וביטוח צד ג'. כמו כן, גם לביטוח דירה. המידע הזה יפורסם אם כן בכל שנה ובעצם פרסומו יאפשר מעקב אחר התפתחויות של התביעות על ידי חברות הביטוח. כלומר- מה הצליחו לפתור ולסגור, כמו גם תביעות ששולמו רק באופן חלקי. הנתונים שפורסמו מציגים את שיעור התביעות שאושרו, את התביעות שנדחו, ואת התביעות שבסופו של דבר הסתיימו בפשרה על ידי חברות הביטוח, ובנוסף לכך, גם את שיעור התביעות שהועברו לטיפול בבתי משפט לאחר שלא הושג ה פשרה בין הלקוחות ובין חברות הביטוח.

עולה מהנתונים כי בשנה החולפת הוגשו כ56,594 תביעות בגין ביטוח רכב חובה. רבו התביעות אשר הוגשו מתוכן , בסביבות 74 % היו תביעות שנסגרו בפשרה, ואילו רק 13 % מהתביעות אושרו. 2 אחוזים בלבד מהתביעות נדחו על הסף, ואילו 11 % מהתביעות בוטלו. 42% מהתביעות אשר נסגרו בפשרות קיבלו טיפול תוך 120 ימים מיום ההגשה שלהן, ואילו 32 % מהתביעות טופלו בין 121 ימים ועד כשנה. בתחום תביעות הביטוח המקיף הוגשו בשנה החולפת 374,366 תביעות, אשר מתוכן כ94 % מהתביעות אושרו, ואילו 55 % מהתביעות טופלו תוך כ 30 יום. 22% מהתביעות טופלו בין 31 ימים לחודשיים, ואילו רק אחוז אחד מתביעות הביטוח המקיף- נדחו על הסף. כמו כן, 5 % מהתביעות בוטלו.

אגף שוק ההון במשרד האוצר החליט לחייב את חברות הביטוח, כחלק מהמטרה להגביר את התחרותיות והשקיפות למען הציבור הרחב, לפרסם כבר בשנה זו את המדדים על משך הזמן שלוקח לחברות הביטוח ליישב את התביעות שמוגשות כנגדן, ואת מספר התביעות שהועברו לטיפול בבתי המשפט. מידע זה יסייע למבוטחים לקבל החלטות לגבי עלות הביטוח שלהם ולטיב השירות שהם מקבלים מחברות הביטוח, ובכך לסייע גם לחברות הביטוח לשפר את השירות שהן מספקות למבוטחים.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה