close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ספר חדש- תנ"ך במדים, ספר הספרים ומלחמות ישראל

מערכת שורשיט אלול, תשפ08/09/2020

ספר חדש מאת עמי נוי: האם ניבא ספר הספרים את פעולות ותמרוני צה"ל עד היום

תגיות:
מי דמיין שיציאת מצרים וקרבות סיסרא מתארים את מלחמות ההווה? בספר אסטרטגיה מפעים "תנ"ך במדים", מספק המחבר עמי נוי תוכניות תקיפה ובלימה, אסטרטגיות לחימה עבור הצבא הישראלי, מבצעיו ותכסיסיו שמדמים את מאורעות התנ"ך. מתקופת השבטים לאורך הדורות עד היום נרקמת בין חכמי ישראל כמו רש"י והוגי דעות צבאיים היסטוריה צבאית שכולה כתובה במקרא.

הצבא הישראלי המדורג בין החזקים בעולם, לא נהיה כזה רק לאחרונה. הוא גם צבא ה' לכל דבר, ולא רק בתקופות רחוקות בהן נלחם וניצח אלא גם היום, בדור של הסתר פנים. בספר תנ"ך במדים של עמי נוי, רס"ן וסמג"ד שריון ומהנדס בקיא
בהיסטוריה ותנ"ך, נחשפת מעורבות המקרא בתכנון אסטרטגיות לחימה ושליטה לאורך הדורות בצבא העם היהודי.

בין משה ליהושע, המלחמות בפלישתים והפקודה לחסל את עמלק נרקמת המערכת הצבאית של ימינו, כאילו מגדת מראש על מודיעין וריגול, קורס קצינים, דרגות הרמטכ"ל וניהול תמרוני לחימה. בראיה מרחבית ופרטנית על היסטוריית העם היהודי משתקפת מערכת צבאית, תחת מכנה משותף עליו יעידו מביני עניין צבאיים ופרשני ישראל הגדולים בתנ"ך. כל זה בספר אחד, מרתק ומשאיר חותם.
המחבר משלב בספרו את בקיאותו הרבה במקורות, יחד עם הבנה מעמיקה במקצוע הצבאי כפי שנלמד בצה"ל ובספרות הצבאית העולמית. שם הוא מפצח ומסביר מהלכים מתוכננים מפעילות צה"ל מרחיב על מנהיגות קרבית, טקטיקה וצורות קרב, לוחמה פסיכולוגית ועוד. בחירת המקורות הצבאיים מפעימה ומעשירה ואינה חוסכת בהוכחות ואפיונים מהשטח. במהלך פרקי הספר נפרשות מפות מאירות עיניים וצילומים מעין הלוחם, המקשרות באופן ישיר בין זירת הקרב ההיסטורית לזו העכשווית.

הספר מאפשר הבנה מעמיקה ומעניינת של תיאורי התנ"ך המבצעיים ומציב נקודות מבט שונות של תורות לחימה ותאוריות צבאיות מצד אחד, ומקורות מארון הספרים היהודי מאידך, המאפשרים לקורא לקבל תמונה שלמה וחיה של דמויות ואירועים מהתנ"ך. לדוגמה, אפשר לראות כיצד מסע המחנות במדבר וסידורם של השבטים מסביב למשכן היה בצורת היהלום בו השתמש המצביא נפוליאון. תבנית זו תואמת את עקרון האבטחה וקרב ההתקדמות, על פי תורת הלחימה של צה"ל. במבנה היהלום, למשל, משתמשים גם במשחקי ספורט כמו כדורסל וכדורגל, ואף השתמשו בו במסע הרבבה "אנבסיס" במאה ה 4 לפני הספירה, מסע שכירי חרב יווניים לתוככי האימפריה הפרסית וחזרתם ליוון. פרקים נוספים בספר עוסקים בריגול ומודיעין, לוחמה פסיכולוגית, מנהיגות לפנים - "אחרי", דמותו של המצביא הישראלי הראשון, תחבולה, טרור וגרילה ועוד. הספר יצא לאור בשיתוף ובסיוע המכון לביטחון ותקשורת באוניברסיטת אריאל.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה