close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הסבת מקצוע עבור אקדמיים- צעד מקצועי לכיוון החברה

מערכת שורשיג אייר, תשעז09/05/2017

מעת לעת אנשים מגלים את הרצון לתרום לקהילה בשלב מאוחר בקריירה, אך הודות לתוכניות הסבה מקצועיות, אף פעם לא מאוחר מדי

תגיות:
תחום העבודה הסוציאלית משלב באופן ייחודי בין עבודה טיפולית בינאישית עם אוכלוסיות שונות לבין עשייה חינוכית וקהילתית. אנשי טיפול רבים מוצאים עצמם נמשכים ללימודי התחום ועיסוק בו, בשל המשמעות הרבה, העזרה והערכים אשר מתאפשר לעובדים סוציאליים לחוות במהלך יום עבודה שגרתי.

מעת לעת אנשים מגלים את הרצון לתרום לקהילה בשלב מאוחר בקריירה, אך הודות לתוכניות הסבה מקצועיות, אף פעם לא מאוחר מדי. אחת מהתוכניות הללו מתקיימת במכללת ספיר והיא מציעה מסלול הכשרה מקוצר לאקדמאיים, המאפשר תואר בוגר בעבודה סוציאלית (BSW) עבור סטודנטים שהם בעלי תואר ראשון ומעלה ובעלי ממוצע ציוני גמר של 80 ומעלה. מסלול הלימודים משלב הכשרה מעשית לצד לימודים תיאורטיים החל מן היום הראשון.

אז מה בתכנית?
בכדי לקבל מושג מה אומרת בפועל תוכנית הסבה מקצועית, נשתמש בתכנית הלימודים של מכללת ספיר. התוכנית כשלעצמה מקוצרת, ומאפשרת לאקדמאיים ללמוד באופן מרוכז על פני ארבעה סמסטרים. בכל סמסטר בין שניים לשניים וחצי של ימי לימודים, ועוד הכשרה מעשית על פני יומיים (לסך של בין ארבעה לארבעה וחצי ימי לימודים בשבוע). הנה חלק מן הנושאים הנלמדים בתכנית:

בשנה הראשונה:
• עבודה סוציאלית מעצימה עם משפחות
• עבודה סוציאלית קהילתית
• עבודה סוציאלית קבוצתית
• עבודה עם היחיד ועם סביבתו
• תיאוריות אישיות

בשנה השנייה:
• עבודה סוציאלית עם ילדים ובני נוער
• על עבודה סוציאלית עם קשישים
• פסיכופתולוגיה
• על רב תרבותיות

ועוד רבים. בנוסף, לימודים תיאורטיים בתחומים בסיסיים כמו "יסודות בעבודה סוציאלית", "מדיניות רווחה", ואחרים.

על ההכשרה המעשית במהלך הלימודים
אז מה בין תוכנית הלימודים למציאות המקצועית? על מנת להעמיד את הידע האקדמי במבחן המציאות, למשך כל תכנית הלימודים יתרגלו הסטודנטים גם עבודה מעשית, בשטח, באופן מבוקר והדרגתי. ההכשרה המקצועית, המעורבות בתהליכים הטיפוליים והלמידה תוך כדי עשייה הם כלי מפתח בהכשרה בתחום העבודה הסוציאלית, שכן לאחר ההנחיה או הטיפול (בפיקוח והשגחה) עולות נקודות משמעותיות שיש ללבן, איתן מתמודדים הסטודנטים תוך כדי תהליך תחקור והסקת מסקנות. הירידה לשטח מביאה את הסטודנטים לרכישת ידע מקצועי רב ערך כאשר הפיקוח האישי משמש כמצפן בתהליך ההכשרה.
במהלך שנות הלימוד, ייערכו הכשרות בשטח באופנים שונים, כולל התלוות לעובדים סוציאליים ונוכחות במפגשים מקצועיים שלהם; סיורים ומפגשים בימים מרוכזים והבנת תחום העבודה הסוציאלית גם בהיבטי המאקרו של ההתנהלות; וניהול מפגשים קבוצתיים או פרטניים של הסטודנטים, בהשגחה ובפיקוח של אנשי הצוות בלשכות רווחה באוכלוסיות ובמועצות השונות. לאורך כל תקופת ההכשרה המקצועית בשטח, הסטודנטים ישתתפו במקביל בקורסים עיוניים שיביאו את ההכשרה לעיבוד, הטמעה, שיתוף, ולימוד חווייתי של הנושאים שעולים תוך כדי העבודה המעשית.

אז למה לבחור בתכנית הסבה? על חדשנות וחזון
החדשנות בלימודי העבודה הסוציאלית באה לידי ביטוי בעיסוק והתמחות בנושאים שהם רלוונטיים לחיים בישראל, כמו טראומה ואבדן, שיקום, תעסוקה, ועוד. הדגש המושם על מעורבות בקהילה, מעורבות חברתית וקהילתיות, מובא בפני הסטודנטים לא רק בתכנים הנלמדים אלא גם בפעילות ובמעורבות צוות המורים וסגל בית הספר בקהילה - עם פעילות התנדבותית, נטילת חלק בתהליכים ציבוריים השתתפות בוועדות ממשלתיות, ועוד, הכול הודות לחזון שהכשרת עובדים סוציאליים לישראל של המחר הינה לא פחות משליחות.

הדגש במסלול להסבת אקדמאים לעבודה סוציאלית הינו הכשרת אנשי מקצוע בעלי יכולות אישיות ואכפתיות כלפי הקהילה, עם כלים מקצועיים ותיאורטיים רבים המאפשרים גמישות והתאמה למטופל, לסביבות ולראיית עולמו, והמצוידים בכלים מקצועיים המאפשרים ביקורתיות, חדשנות, חזון ואמפתיה לקראת תמיכה בקהילה ויצירת סביבה תומכה מתאימה, מקצועית ומעורבת בקהילות השונות. כל זאת על מנת לעשות עוד צעד קטן לכדי הפיכתה של החברה בישראל לחברה אמפטית וצודקת יותר.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה