close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

התנגדות לצוואה

מערכת שורשיב אייר, תשפב13/05/2022

מהן העילות האפשריות להתנגדות לצוואה?

תגיות:
צוואה זהו מסמך חוקי שבו מורה האדם מה ייעשה ברכוש לאחר שהוא ילך לעולמו. כדי לממש את קיום הצוואה לאחר פטירת המוריש יש להוציא צו קיום צוואה. רשם הירושות מפרסם את הבקשה לקיום הירושה בעיתונות וכל מי שיש לו עניין בירושה והוא מרגיש שהוא נפגע מהירושה רשאי להגיש התנגדות לצוואה.

אם יש לכם עילות צודקות ולגיטימיות להגשת התנגדות לצוואה, מומלץ להגיש אותן באמצעות עורך דין.

עורך דין אביטל חורף צבר ניסיון רב בנושאי צוואות וירושות, הוא ישמח להעמיד לרשותכם את ניסיונות הרב ולהדריך אתכם אילו עילות, אלו עדויות
ואילו מסמכים נדרשים כדי להגיש התנגדות לצוואה.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין בתל אביב או בירושלים כדי להצליח בתביעה.

באילו עילות אפשר להתנגד לצוואה
אי כשירות משפטית של המצווה – חוק הירושה קובע כי על המצווה להיות במצב של כשירות משפטית. אם יש לכם טענות כי המצווה לא היה במצב מנטלי, קוגניטיבי או רפואי תקין כאשר הוא ערך את הצוואה, פנו אל עו"ד אביטל חורף מירושלים כדי לבדוק היתכנות של פסילת הצוואה.

השפעה בלתי הוגנת – כאשר המצווה היה תלוי באדם זר שניצל את מצוקתו והשפיע עליו בעת כתיבת הצוואה, זוהי עילה לפסילת הצוואה.

מעורבות בעריכת צוואה – כאשר אחד מהזוכים או מישהו מטעמו היה מעורב בכתיבת הצוואה, בית המשפט יראה במעורבות עילה לפסילת הצוואה.

צוואה לא חוקית – צוואה לא חוקית היא צוואה שקיומה נוגד את החוק כמו למשל צוואה הקובעת תנאי למימוש הצוואה המצווה על היורש לעבור עבירות פליליות כמו העלמת מס, פגיעה באדם אחר ועוד.

צוואה סתומה – כאשר הוראות הצוואה אינן ברורות ואי אפשר להבין מהכתוב מהן ההנחיות וההוראות שאותן ביקש המצווה לקיים.
הוראה בלתי אפשרית בצוואה - כאשר הצוואה מצווה על הוראה בלתי אפשרית לקיום כמו למשל כאשר המצווה מורה להוריש לאחד היורשים נכס מסוים, אך הנכס הספציפי כבר ניתן במתנה לפני מספר שנים לאדם אחר.

הוראה בלתי מוסרית בצוואה – כאשר המוריש מעמיד כתנאי למימוש הצוואה הוראה בלתי מוסרית כמו למשל כאשר הוא דורש מבנו להתגרש מבת הזוג שלו כדי לקבל את חלקו בצוואה.

שימו לב: כאשר מוגשת לבית המשפט בקשת התנגדות לצוואה בטענה של הוראה בלתי מוסרית, בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו. באחת הצוואות התנה האב את מימוש הצוואה בתנאי שבנו הגר בחו"ל יעלה לישראל. רק אם הוא יעלה לישראל, קבע המוריש, הוא יוכל לממש את הצוואה. באמצעות עורך דין מירושלים הגיש הבן בקשה לבית המשפט בתל אביב לפסילת הצוואה. בית המשפט לא קיבל את בקשת הבן בטענה שהאב היה ציוני והוראות הצוואה משקפות את הערכים והאמונה של האב.

התנגדות בשל צוואה מאוחרת – כאשר קיימת צוואה חוקית שנכתבה במועד מאוחר יותר, בית המשפט יפסול את הצוואה הראשונה בהתאם לחוק הקובע כי צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת.

התנגדות בשל פגמים צורניים בצוואה – כאשר בצוואה מופיעים פגמים צורניים כמו למשל חתימה של עד אחד במקום שני עדים, היעדר חתימה ועוד, בית המשפט ישקול את פסילת הצואה.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה