close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חברים טובים

הרב שמעון פרץכב ניסן, תשפא04/04/2021
פרק יט מתוך הספר עוד יוסף חי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק יט מתוך הספר עוד יוסף חי

תגיות:
חברים טובים

יהושע בן פרחיה מלמד אותנו בפרקי אבות (פ"א משנה ו') – "וקנה לך חבר".
לאיזו מטרה? מבארת מסכת אבות דרבי נתן פרק ח:
"וקנה לך חבר. כיצד? מלמד שיקנה אדם חבר לעצמו שיאכל עמו וישתה עמו ויקרא עמו וישנה עמו ויישן עמו ויגלה לו כל סתריו סתרי תורה וסתרי דרך ארץ. [שנים] שיושבין ועוסקין בתורה וטעה אחד מהם הלכה או ראש הפרק או שיאמר על טמא טהור או על טהור טמא ועל אסור מותר ועל מותר אסור חבירו מחזירו. ומנין שכשחבירו מחזירו וקורא עמו יש להם שכר טוב בעמלן שנאמר טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלן (קהלת ד' ט')".
לא מדובר בחבר בשביל תועלת או הנאה כזאת או אחרת אלא בחבר המעלה, העוזר לאדם להתקדם מבחינה רוחנית. חבר שיעזור בעת צרה, לא רק פיזית אלא גם רוחנית. חבר שיעמיד אותך על טעותך. חבר שיעזור לך להתקדם בתחום האמיתי.

הרמב"ם בפירושו למשנה זו מבאר שישנם שלושה סוגי חברים:
"והחברים - שלושה מינים: חבר תועלת, וחבר נחת, וחבר מעלה... ואוהב [חבר] המעלה, הוא שתהיה תאוות שניהם וכוונתם למטרה אחת, והיא: הטוב, וירצה כל אחד להיעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד. וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו, והוא כחברות הרב לתלמיד והתלמיד לרב".

לר' יוסף היו חברים טובים ואמתיים והקשר ביניהם לא ניתק ולא נחלש על אף המרחק הפיזי ביניהם. חברי מעלה במלוא מובן המילה.
לדוגמא: אחיו ר' יעקב שהיה גר במושב תירוש. או בן דודתו ר' חיים נחמני. הם היו משתדלים להרבות בפגישות ובאותן פגישות כמו בשבתות היו לומדים כאומרים אל לנו לבזבז את הזמן היקר של המפגש בינינו.
בנו הרב יהושע מספר:
"לאבא היו חברים בלב ונפש שאיתם התכתב גם כשהיו הם בחוץ לארץ, וכשעלו לארץ הם היו נפגשים והקשר איתם לעולם לא ניתק. וגם כאשר הם היו רחוקים בצפון הוא הגיע אליהם או שהם אליו.
תמיד אמר לנו תבדקו האם החברים האלה שלכם הם אכן חברים בלב ונפש.
אני זוכר את המכתבים שהחליפו ביניהם שנכתבו בשפה מיוחדת שהייתה ביניהם ולא כל אחד ידע לקרוא אותם".

ר' יוסף היה מרבה לדבר בשבח חברי האמת והיה מספר את הסיפור על האבא שהיו לו חברים אמיתיים לעומת חברי השקר של הבן וכיצד האבא חינך את בנו להבין מהו חבר אמת ומהו חבר שקר, או חבר נוחות.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה